Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.10.2009

Enoti SV uspešni v prvem delu preverjanja njunih zmogljivosti

V torek, 27., in sredo, 28. oktobra, je Poveljstvo sil SV izvedlo preverjanje 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (18. BJRKBO) ter mobilne bolnišnice role 2 LM. Preverjanje je potekalo v Vojašnici Kranj in Vojašnici generala Maistra v Mariboru. Gre za začetek vaje Svizec 09, ki se bo nadaljevala med 5. in 13. novembrom v Vojašnici Cerklje ob Krki. Z nacionalno certifikacijo in afirmacijo v zavezništvo, ki bosta potekali na vaji, se bodo povečale nacionalne obrambne zmogljivosti, hkrati pa so to tudi zadnje aktivnosti integracije enot SV v Nato.


Ugotavljanje pripravljenosti je namenjeno preverjanju realizacije načrtovane pripravljenosti in dosežene stopnje razvoja operativnih zmogljivosti poveljstev ter enot SV. Komisija je ocenila, da enoti lahko začneta drugo fazo preverjanja, kar pomeni, da izpolnjujeta kadrovske in materialne zahteve, da imata pripravljene vse potrebne dokumente in vzpostavljen primeren komunikacijsko-informacijski sistem. Drugi del preverjanja bo potekal na vaji SV Svizec 09 v Vojašnici Cerklje ob Krki, kjer bodo pripadniki obeh enot praktično preverjani s področja usposobljenosti za opravljanje nalog. V ta namen se bo preverjalo delovanje pripadnikov 18. BJRKBO in role 2 LM ob elektronskem delovanju nasprotnika, napadu z JRKB-orožjem, ob minometnem in zračnem napadu, zelo velikem številu poškodovancev v železniški nesreči idr.
Republika Slovenija se je zavezala, da bo za nabor zavezništva do konca leta 2009 oblikovala bataljon za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo ter mobilno bolnišnico SV role 2 LM. Na podlagi tega bo na vaji Svizec 09 opravljena tudi afirmacija enot, ki ju bo v sodelovanju s častniki Slovenske vojske izvedlo Natovo poveljstvo kopenske vojske iz Madrida. Role 2 LM bo na vaji dodatno preverjalo tudi Ministrstvo za zdravje, s tem pa bo pridobil tudi nacionalno verifikacijo za izvajanje zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti.