Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

31.03.2010

Enote 1. brigade Slovenske vojske so aktivne na domicilnem območju

V soboto, 27. marca, je na konferenci Zveze društev generala Maistra v Oplotnici poveljnik 670. poveljniško-logističnega bataljona podpolkovnik Peter Einfalt podpisal dogovor o sodelovanju s Pohorskim društvom generala Maistra. Poveljniki domicilnih enot so namreč po ukinitvi vojaškoteritorialnih poveljstev prevzeli tudi del aktivnosti s področja civilno-vojaškega sodelovanja.
Bataljon se je zavezal k sodelovanju in podpori delovanja društva, negovanju spomina na generala Maistra ter obeleževanju dogodkov vojaškega zgodovinskega spomina. Pohorsko društvo generala Maistra bo 670. bataljonu nudilo podporo pri krepitvi in ohranjanju vojaških tradicij slovenskega naroda ter vzpostavljanju dobrih odnosov s civilnim okoljem. Na konferenci je društvo prejelo prapor, ki ga je predsednik društva Božidar Zorjan predal v hrambo podpolkovniku Petru Einfaltu. Prapor bodo hranili v spominski sobi enote.