Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.01.2019

Dvanajsti kontingent Slovenske vojske v mednarodni operaciji Evropske unije v Maliju uspešno mentorira

Dvanajsti kontingent Slovenske vojske v mednarodni operaciji Evropske unije v Maliju od novembra opravlja naloge v vadbenem centru za usposabljanje v Koulikoru. Osem vojaških inštruktorjev usposablja pehotno taktiko pripadnikov malijskih oboroženih sil. Pripadniki kontingenta opravljajo dolžnosti v poveljstvu namenske skupine za izobraževanje in usposabljanje (angl. Education and Training Task Force – ETTF) ter kot inštruktorji malijskih oboroženih sil znotraj podrejene mobilne mentorske skupine (angl. Mobile Training Task Force – MTTF) in kombiniranih mobilnih skupin za svetovanje in usposabljanje (angl. Combined Mobile Advisory and Training Teams – CMATT) pod poveljstvom misije.

Poslanstvo misije EUTM v četrtem mandatu, ki se odvija od 2018 do 2020, je svetovanje, usposabljanje, vojaško izobraževanje malijskih oboroženih sil, podpora združenim silam za boj proti terorizmu v regiji ter tako podpora pri uvajanju reform in izboljšanju zmogljivosti za obrambo ozemlja Republike Mali in zaščito prebivalstva

Misija EUTM Mali, ki je bila ustanovljena 17. januarja 2013, je poleg drugih mednarodnih organizacij in malijskih oblasti eden izmed ključnih akterjev, ki prispevajo k implementaciji mirovnega procesa iz Alžira in vzpostavitvi varnega okolja v Maliju po izbruhu državljanske vojne leta 2012.