Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.10.2017

Drugi kontingent Slovenske vojske v Natovi okrepljeni prednji prisotnosti se pripravlja za odhod v Latvijo

V četrtek, 12. oktobra, so pripadniki večnamenskega voda za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (JRKBO), ki bo del slovenskega kontingenta v Natovi okrepljeni prednji prisotnosti (enhanced Forward Presence – eFP) v Latviji, uspešno izvedli taktično vajo z bojnim streljanjem.

Na Počku so pripadniki voda JRKBO izvajali usposabljanje iz kolektivnih nalog, kar so potrdili z uspešno opravljeno taktično vajo z bojnim streljanjem. S tem so se pripravili na končno preverjanje pripravljenosti, ki bo novembra na mednarodni vojaški vaji Allied Spirit v Nemčiji. Decembra bo naloge v Latviji prevzel 2. slovenski kontingent eFP.

Oblikovanje in delovanje večnacionalnih enot eFP na vzhodu zavezništva temeljita na skupnih odločitvah Severnoatlantskega sveta. O namestitvi večnacionalnih bataljonskih bojnih skupin na Poljskem in v treh baltskih državah je bilo na najvišji politični ravni odločeno na vrhu Nata julija 2016 v Varšavi. Postavitev teh enot na vzhodu odraža zavezniško enotnost, kohezivnost, odločnost, pripravljenost in solidarnost ter sporoča, da za vsako zaveznico stoji celotno zavezništvo oziroma da bo vsaka agresija proti katerikoli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom. Uporaba bataljonskih bojnih skupin eFP je pod strogim skupnim političnim nadzorom Nata, ki deluje na podlagi dogovora.

Fotografije: 1. brigada

Pripadniki SVNKON 2 eFP izvedli taktično vajo z bojnim streljanjem.

Priprave pred nalogo.

Konvoj, ki se je premikal na območje delovanja, …

… je prišel v zasedo.

Pripadniki so se odzvali na stik.

Izmik konvoja s pomočjo dimne zavese.

Varovanje konvoja ob postanku.

Urili so tudi taktične postopke v kontaminiranem območju …

… z zaščitnimi oblekami (Saratoga).

Analiza po izvedeni nalogi s poveljnico voda.

Pregled orožja po nalogi.