Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.08.2015

Drugi dan vaje Falco V

Z »mini« vajo na terenu se je nadaljevala vaja Falco V, ki se je odvijala na vadbišču Mačkovec pri Bohinjski Beli.

Po naprej predvidenem scenariju, ki večini udeležencev vaje ni bil poznan, sta na mostu trčili vojaško vozilo znamke Puch, ki se je iz kranjske Vojašnice Petra Petriča odpravilo na službeno pot na Bohinjsko Belo, in kombinirano vozilo. Zaradi posledic trka se je vojaško vozilo prevrnilo. Nekaj je bilo ranjenih, medtem ko je en udeleženec na kraju nesreče takoj podlegel poškodbam. Naknadno so poškodbam podlegli še štirje udeleženci nesreče. Ob prihodu pripadnikov Vojaške policije so ti najprej zavarovali območje in pri pregledu ugotovili, da je področje zaradi narave nesreče nedostopno. Pojavil se je tudi sum na prisotnost neeksplodiranega ubojnega sredstva, ki pa je bil po pregledu vojaške policije ovržen. Ob pregledu je policist na zadnjih sedežih kombiniranega vozila odkril še sumljiv kovček, ki se je ob trku odprl. V kovčku na tleh kombiniranega vozila so bila raztresena gojišča, po sedežu pa razlita tudi prozorna viskozna tekočina – sum na bioterorizem. Policist je zaradi sumljivega tovora poklical na pomoč skupino za biološko vzorčenje SIBA in skupino za dekontaminacijo ter odredil začasno pridržanje ostalih potnikov (za potrebe zbiranja dodatnih informacij in zaslišanja). Na pomoč so poklicali še gasilce, ki so morali prečkati reko, če so hoteli priti na kraj nesreče. Slednji so iz vojaškega vozila rešili ukleščene potnike in vozili odmaknili z mostu, tako da je bil ta spet prehoden. 

Sledila je oskrba poškodovanih. Na kraj nesreče je prišla še vzorčevalna skupina, ki je izvedla vzorčenje. Pobrali so nekaj gojišč in naredili brise razlite tekočine. Preostanek kombiniranega vozila so nato dekontaminirali s PS/DS 10. Vzorce so ustrezno zapakirali in prenesli v MOBBLAB na analizo (dvojnik pa v referenčni laboratorij na potrditveno testiranje). MOBBLAB ni potrdil nobenega potencialno nevarnega agensa glede na nabor agensov, ki jih lahko analizira. S tem je bil drugi dan vaje, ki je za nameček potekal še v slabih vremenskih razmerah, končan.

Prvi dan vaje Falco V

Fotografije 1-6: Rajko Petek, fotografije 7-12: Manca Bole

Trčenje dveh vozil je bil vzrok za pričetek vaje.

Na kraj dogodka so prvi prišli pripadniki Vojaške policije, ki so obvestili Taktično operativni center in nudili prvo pomoč udeležencem nesreče.

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Bled so bili najhitreje na kraju dogodka.

Vaja se je pričela odvijati, ko sta na kraj dogodka prispeli skupina za biološko vzorčenje SIBA ter skupina za dekontaminacijo.

Ponesrečence so morali odstraniti od kraja nesreče, ...

... kar ni bilo enostavno.

Most je bil kmalu zatem prevozen in vaja se je lahko odvijala naprej.

Postavljanje šotora za dekontaminacijo, ki so ga postavili zaposleni v Upravi RS za zaščito in reševanje.

Dekontaminacija

Vodje vaje ob izmenjavi mnenj.

Oskrba poškodovancev.

Dvig in umik prevrnjenega vozila.