Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.05.2016

Doseganje začetnih operativnih zmogljivosti pripadnikov 4. slovenskega kontingenta v mednarodni svetovalni operaciji Odločna podpora

V sredo, 25. maja, so se v Vojašnici generala Maistra zbrali pripadniki 4. slovenskega kontingenta v mednarodni svetovalni operaciji Odločna podpora (angl. Resolute Support Mission – RSM) z namenom doseganja začetnih operativnih zmogljivosti. Nosilna enota priprav SVNKON 4 RSM je 72. brigada Slovenske vojske.

Konec leta 2014 se je končala misija mednarodnih varnostnih sil (International Security Assistance Force – Isaf) v Afganistanu. Nato nadaljuje usposabljanje, svetovanje in pomoč afganistanskim varnostnim silam in ustanovam v okviru nove misije Odločna podpora, ki se je začela 1. januarja 2015. Slovenska vojska v operaciji Odločna podpora sodeluje na podlagi odločitve vlade o sodelovanju Republike Slovenije na svetovalni misiji Nata Odločna podpora v Afganistanu (sprejeta 27. novembra 2014), kjer je med drugim navedeno, da »stabilizacija in podpora Afganistanu pri prevzemanju odgovornosti za upravljanje, vodenje in razvoj države ostajata med osrednjimi političnimi in varnostnimi nalogami mednarodne skupnosti.« Odločitev predvideva sodelovanje do deset pripadnikov Slovenske vojske, z možnostjo rotacij. Tako je v Afganistan v okviru misije, vključno s sedmimi pripadniki Slovenske vojske, napotenih okrog 12.000 pripadnikov oboroženih sil Nata in partnerskih držav, kjer opravljajo ključne naloge, kot so:
• podpora pri načrtovanju in oblikovanju programov in proračunov,
• zagotavljanje preglednosti, odgovornosti in pregleda nad delovanjem,
• zagotavljanje podpore pri spoštovanju načel pravne države in dobrega upravljanja,
• zagotavljanje podpore pri ustanavljanju in vzdrževanju procesov, kot je oblikovanje sil,
• pridobivanje, usposabljanje, vodenje in razvoj kadra.

Poleg nalog, povezanih z usposabljanjem, svetovanjem in zagotavljanjem pomoči, so se zavezniške in partnerske države zavezale k zagotavljanju mednarodne podpore pri dolgoročnem finančnem pokritju afganistanskih varnostnih sil.

Pripadniki SVNKON 4 RSM bodo opravili določena individualna preverjanja, predpisana streljanja in skupinsko usposabljanje, sledi pa še doseganje končnih operativnih zmogljivosti. Pripadniki SVNKON 4 RSM bodo v Afganistan napoteni predvidoma avgusta 2016.

Fotografije: desetnik Luka Mitrović, 72. BR SV

Pripadniki SVNKON 4 RSM so pričeli z usposabljanjem za prevzem nalog v Afganistanu.

Preverjanje začetnih operativnih zmogljivosti SVNKON 4 RSM.