Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.07.2009

Dogajanje v mednarodnih operacijah in misijah Slovenske vojske

V mednarodnih operacijah in misijah trenutno deluje 524 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Z zavezniki sodelujejo pri zagotavljanju varnega okolja v Afganistanu, v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Libanonu ter na območju Libanona, Izraela in Sirije, kjer poteka operacija United Nations Truce Supervision Organization.

KFOR na Kosovu
Na Kosovu služi 19. kontingent SV s 390 pripadnicami in pripadniki SV, večina teh je v Bojni skupini Sokol, ki bo konec meseca poleg občine Klina prevzela odgovornost tudi za občino Istok, ki je trenutno še v španski pristojnosti, za mesec dni pa bodo slovenski vojaki prevzeli tudi območje občine Leposaviči na severu Kosova. Ostali slovenski vojaki na Kosovu delo opravljajo v poveljstvu Večnacionalnih sil Zahod v Peči in v poveljstvu KFOR v Prištini, za oskrbo pa skrbijo pripadniki Nacionalnega podpornega elementa.
Vzdušje med pripadniki je dobro, saj so pred njimi nove naloge in izzivi, nezadržno pa se približuje tudi september, ko jih bo zamenjal 20. kontingent SV, ki je že pripravljen za sprejem nalog.
Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila na Kosovo januarja 2000.
                                            
ISAF v Afganistanu
V silah ISAF deluje 11. kontingent SV, ki šteje 83 pripadnic in pripadnikov SV. Del teh opravlja naloge varovanja kampa v Heratu, deluje na nadzornih točkah, patruljira v neposredni okolici in spremlja vozila na ožjem območju Herata. Ostali sodelujejo pri usposabljanju Afganistanske vojske (ANA) v bližini Herata, posamezniki pa delo opravljajo v poveljstvih operacije ISAF v Heratu in Kabulu. Junija je – kot dodaten prispevek SV v podporo volitvam v Afganistanu – v Afganistan odšlo dodatnih 15 pripadnikov, ki se trenutno v Heratu pripravljajo za izvajanje informacijskega delovanja, ki bo prispevalo k omogočanju svobodnega odločanja na volitvah čim širšemu krogu prebivalstva na območju odgovornosti. Vrnitev slednjih je predvidena v drugi polovici oktobra, medtem ko bodo ostali predali naloge pripadnikom 12. kontingenta septembra.
Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila v Afganistan marca 2004.

UNIFIL v Libanonu
V silah UNIFIL od konca maja deluje 14 pripadnikov SV, ki – kot 6. kontingent SV v tej državi – izvajajo patruljiranje z namenom izvidovanja in nadzora prostora, posamezniki pa delujejo v poveljniški strukturi operacije.
Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila v Libanon decembra 2006.

UNTSO v Izraelu, Libanonu in Siriji
V operaciji UNTSO delujeta slovenska vojaška opazovalca, njuna naloga je nadzor ohranjanja premirja ter drugih sprejetih dogovorov med sprtima stranema na območju Izraela, Libanona in Sirije.
Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila na to območje oktobra 1998.

ALTHEA in Natova operacija v Bosni in Hercegovini
V Bosni in Hercegovini deluje 32 pripadnic in pripadnikov 22. kontingenta SV, večina teh v operaciji Evropske unije, manjšina pa v okviru sil Nata.