Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.04.2018

Dober odziv pogodbene rezerve na mobilizacijsko usposabljanje

V petek, 20. aprila, z mobilizacijskim usposabljanjem zaključujejo pripadniki pogodbene rezervne sestave, ki bodo od maja naprej selektivno vpoklicani na opravljanje vojaške službe v miru za obdobje od enega do šest mesecev. Na mobilizacijsko usposabljanje je bilo vpoklicanih 691 pripadnikov, odzvalo se jih je 526.

Med enotedenskim mobilizacijskim usposabljanjem so se pripadniki pogodbene rezerve dopolnili z opremo, seznanili s splošnimi vojaškimi predpisi in kodeksom vojaške etike, obnovili osnove preživetja in delovanja na bojišču, postopke varovanja objektov, postrojitvena pravila, izvedli usposabljanja za namenske naloge, kot so varovanje vojaških objektov, prijavno nadzorna služba in podporno logistične naloge. Opravili so test rokovanja z orožjem in predpisana streljanja ter se na terenu usposobili iz delovanja na bojišču, usposabljanje pa zaključili s preverjanjem.

Trajanje vpoklica na opravljanje vojaške službe v miru bo odvisno od potreb SV, posameznikovih osebnih okoliščin in okoliščin njihovih matičnih delodajalcev. V času vpoklica bodo izvajali naloge podpore, vzdrževanja, varovanja objektov in sodelovali pri ostalih vojaških nalogah, za katere so usposobljeni. Na ta način bo Slovenska vojska, ki se sooča z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, in ob dejstvu, da je okrog 1000 pripadnic in pripadnikov iz različnih enot SV angažiranih na usposabljanju Bataljonske bojne skupine, lahko še naprej izvajala nespremenjeni obseg nalog, ki izhajajo iz predpisov na obrambnem področju in skladno z odločitvami Državnega zbora ter Vlade Republike Slovenije.

Fotografije: štabni vodnik Vojko Leva, 1. brigada