Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.12.2017

Deseti kontingent Slovenske vojske v Maliju nadaljuje usposabljanje malijske vojske

Deseti kontingent Slovenske vojske v mednarodni operaciji Evropske unije v Maliju od novembra opravlja naloge v vadbenem centru za usposabljanje v Koulikoru. Pripadniki kontingenta opravljajo dolžnosti v poveljstvu namenske skupine za izobraževanje in usposabljanje (angl. Education and Training Task Force – ETTF) ter kot inštruktorji malijskih oboroženih sil znotraj podrejene mobilne mentorske skupine (angl. Mobile Training Task Force – MTTF) in kombiniranih mobilnih skupin za svetovanje in usposabljanje (angl. Combined Mobile Advisory and Training Teams – CMATT) pod poveljstvom misije.

Poslanstvo misije EUTM v tretjem mandatu, ki poteka od maja 2016 do maja 2018, je vojaško izobraževanje, svetovanje in usposabljanje malijskih oboroženih sil ter tako podpora pri uvajanju reform in izboljšanju zmogljivosti za obrambo ozemlja Republike Mali in zaščito prebivalstva.

Misija EUTM Mali, ki je bila ustanovljena 17. januarja 2013, je poleg drugih mednarodnih organizacij in malijskih oblasti eden izmed ključnih akterjev, ki prispevajo k implementaciji mirovnega procesa iz Alžira in vzpostavitvi varnega okolja v Maliju po izbruhu državljanske vojne leta 2012.