Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.11.2017

Deseti kontingent Slovenske vojske prevzel dolžnosti v Maliju

V torek, 14. Novembra, je bila v vadbenem centru za usposabljanje v Koulikoro v Maliju primopredaja med devetim in desetim kontingentom SV v misiji EUTM Mali (ang. European Union Training Mission Mali). Pripadniki novega kontingenta v enaki sestavi nadaljujejo delo predhodnikov na dolžnostih v poveljstvu namenske skupine za izobraževanje in usposabljanje (ang. Education and Training Task Force - ETTF) ter kot inštruktorji Malijskih oboroženih sil znotraj podrejene mobilne mentorske skupine (ang. Mobile Training Task Force - MTTF) in kombiniranih mobilnih skupin za svetovanje in usposabljanje (ang. Combined Mobile Advisory and Training Teams - CMATT) pod poveljstvom misije.

Poveljnik namenske skupine za izobraževanje in usposabljanje polkovnik Christiaan Vanhove je pripadnikom devetega kontingenta za odlično opravljeno delo v imenu Visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, Federice Mogherini podelil medalje »European Common Security and Defense Policy«.

Poslanstvo misije EUTM v tretjem mandatu, ki poteka od maja 2016 do maja 2018, je vojaško izobraževanje, svetovanje in usposabljanje Malijskih oboroženih sil ter tako podpora pri uvajanju reform ter izboljšanju zmogljivosti za obrambo ozemlja Republike Mali in zaščito prebivalstva.

Misija EUTM Mali, ki je bila ustanovljena 17. 1. 2013, je poleg drugih mednarodnih organizacij in malijskih oblasti eden izmed ključnih akterjev, ki prispevajo k implementaciji mirovnega procesa iz Alžira ter vzpostavitvi varnega okolja v Maliju po izbruhu državljanske vojne leta 2012.