Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

27.08.2010

Delovanje slovenskega kontingenta v Republiki Makedoniji

Na današnji dan pred štirimi meseci je bil ustanovljen SVNKON v sestavi Natovega poveljstva v Skopju (NATO HQ Skopje – NHQSk). Poveljnik kontingenta je brigadir David Humar, ki je obenem tudi poveljnik omenjenega poveljstva in Natov visoki vojaški predstavnik v Republiki Makedoniji. Poleg poveljnika je v sestavi NHQSk še pet pripadnikov (štirje častniki in podčastnik) ter civilna oseba. Po začetnem spoznavanju okolja in dela v poveljstvu slovenski kontingent uspešno opravlja zadane naloge.

Makedoniji se je uspelo razdružiti z Jugoslavijo na miren način. Med konflikti na Kosovu je sprejela veliko beguncev in podprla Nato pri posredovanju. V letu 2001 je prišlo do medetičnega konflikta, ki je terjal več sto žrtev. Konflikt se je končal s sporazumom, za katerega jamči tudi Nato. Na vrhu Nata v Bukarešti leta 2008 je bilo sklenjeno, da se Republiko Makedonijo povabi v zavezništvo takoj, ko bo ta razrešila spor glede imena z Grčijo, saj je najpomembnejši strateški cilj Makedonije prav vstop v Nato (ta cilj podpira več kot 85 odstotkov prebivalcev). Kljub izzivom na področju medetičnih odnosov, nezaposlenosti in razvoja gospodarstva je Makedonija resen Natov partner, ki nudi izjemno podporo operacijama KFOR in ISAF. Kljub omenjenemu stanju v državi in zmanjševanju obrambnega proračuna se makedonska vojska uspešno razvija. 
NHQSk predstavlja zavezništvo in pomaga Makedoniji pri približevanju v evro-atlantske povezave ter podpira delovanje operacije KFOR na Kosovu. Natovo poveljstvo v Skopju deluje skladno z usmeritvami poveljnika združenega poveljstva sil Nata v Neaplju (COMM JFC Naples) in vodi Natovo misijo za svetovanje vladnim oblastem Republike Makedonije pri obrambnih reformah in pomoči za delovanje v okviru članstva z namenom prispevati k integraciji v evro-atlanstske povezave, zagotavlja pa tudi podporo Natovim vodenim operacijam in misijam, ki delujejo na območju Balkana (BJOA).

Območje odgovornosti delovanja NHQSk je nacionalno ozemlje Republike Makedonije, v okviru danih suverenosti in sklenjenih sporazumov med Natom in državo gostiteljico. Poveljnik Natovega poveljstva v Skopju je hkrati visoki vojaški predstavnik (SMR) Nata v Republiki Makedoniji.

Pripadniki Slovenske vojske v NHQSk opravljajo naslednje naloge in dolžnosti: poveljnika poveljstva, direktorja osebja in koordinatorja, povezovanja med državo gostiteljico in strukturami Nata na področju obveščevalno-varnostne zagotovitve, političnega svetovanja, ki jih pokriva civilna oseba, vojaškega svetovalca poveljnika, vodenja poveljnikove skupine, svetovanja obrambnemu sektorju na področju vojaške logistike in podčastniškega zbora ter naloge nacionalnega podpornega elementa.