Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.04.2015

Delovanje Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah

Težišče delovanja Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah je na Kosovu, njeni pripadniki so prisotni še v Afganistanu, Bosni in Hercegovini, Libanonu, Maliju, Siriji, Srbiji in Makedoniji. Slovenska vojska z delom svojih sil deluje še v bojni skupini Evropske unije (EU Battle Group – EU BG) in Natovih odzivnih silah (Nato Response Force – NRF), ki so namenjene delovanju v operacijah znotraj in zunaj meja zavezništva. Skupaj je v mednarodnih operacijah in misijah 351 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske.

Kfor (Kosovo Force)
V silah Kfor na Kosovu deluje 30. slovenski kontingent s 306 pripadniki in pripadnicami. Poslanstvo misije je sodelovati z OZN, EU in drugimi mednarodnimi subjekti, v podporo razvoju stabilnega in mirnega Kosova. To vključuje prispevek k varnemu in stabilnemu okolju, podporo pri razvoju varnostnih institucij na Kosovu ter podporo obrambnim in varnostnim silam. Težiščno si sile Kfor prizadevajo omogočiti svobodo gibanja na severu Kosova.

Glavne naloge slovenskega kontingenta so varovanje objektov posebnega pomena, zagotavljanje svobode gibanja, zagotavljanje taktične rezerve poveljnika Kfor (TACRES), zagotavljanje enote za hitro posredovanje (QRF) in zagotavljanje helikopterske podpore.

RSM (Resolute Support mission)
Znotraj misije Resolute Support – RS (Odločna podpora) v Afganistanu deluje prvi sedemčlanski slovenski kontingent. Vloga Slovenske vojske na tej nebojni svetovalni misiji je usmerjena v usposabljanje, svetovanje in nudenje pomoči v okviru omejenega regionalnega pristopa na ravni varnostnih ministrstev in nacionalnih institucij, pri čemer svetovanje in usposabljanje afganistanske vojske poteka do ravni korpusov in sedežev policijskih okrožij.

Naloge slovenskega kontingenta so pridobivanje, usposabljanje, vodenje in razvoj kadra, pripadniki Slovenske vojske jih opravljajo kot mentorji 207. korpusa afganistanske vojske v Poveljstvu za usposabljanje in svetovanje Zahod v Heratu.

Nato NLO Skopje
Osnovna naloga predstavnika Slovenske vojske v Natovi pisarni v Skopju je svetovanje obrambnim strukturam v državi gostiteljici pri vojaškem vidiku varnostnih reform.

Nato MLO Beograd
Osnovna naloga predstavnika Slovenske vojske v povezovalni pisarni v Beogradu je pomoč pri izvedbi obrambnih reform v Srbiji. Skupina za obrambne reforme, ki jo skupaj vodita predstavnik Srbije in Nata, je bila ustanovljena s ciljem, da svetuje in podpira oblasti Republike Srbije pri reformaciji in modernizaciji srbskih oboroženih sil ter zagotavlja moderni demokratični nadzor nad obrambnimi strukturami.

Natovo poveljstvo Sarajevo in operacija Althea – Eufor (European Force)
Slovenski predstavniki nudijo pomoč Bosni in Hercegovini pri implementaciji vojaškega vidika reform varnostnega sektorja. Nadaljujejo dogovorjeno pomoč Evropske unije vodeni operaciji Althea in pomoč partnerskim državam pri implementaciji programa PfP. Podpirajo Bosno in Hercegovino pri implementaciji iniciativ PfP in ostalih obveznosti. Svetujejo vladnim organom Bosne in Hercegovine pri reformi obrambnega sektorja ter usklajujejo aktivnosti in pomoč pri implementaciji sprejetih ciljev v okviru Partnerstva za mir.

Cilj operacije je skladno s svojim mandatom in z vojaško prisotnostjo prispevati k varnemu in stabilnemu okolju v Bosni in Hercegovini, preprečiti ponovno eskalacijo nasilja in omogočiti izvajanje preostalih vidikov Daytonsko-pariškega mirovnega sporazuma.

Slovenski kontingent zagotavlja podporo oboroženim silam Bosne in Hercegovine pri izgradnji njenih zmogljivosti in usposabljanju.

Težišče delovanj slovenskega kontingenta v operaciji Eufor je zagotavljanje varnega in stabilnega okolja ter izpolnjevanje zahtev Daytonskega mirovnega sporazuma, podpora visokemu predstavniku Evropske unije in lokalnim oblastem ter podpora pri usposabljanju oboroženim silam Bosne in Hercegovine.

Naloge v Bosni in Hercegovini opravlja 34. slovenski kontingent s 16 pripadniki in pripadnicami Slovenske vojske.

EUTM Mali (European Union training mission)
V Maliju deluje peti slovenski kontingent s tremi pripadniki. Poslanstvo misije je pokrivanje operativnih potreb malijskih oboroženih sil z zagotavljanjem:

  • podpore pri usposabljanju za zmogljivosti malijskih oboroženih sil,
  • usposabljanja in svetovanja glede poveljevanja in nadzora logistične verige ter človeških virov,
  • usposabljanja iz mednarodnega humanitarnega prava, zaščite civilistov in človekovih pravic.

Temeljne naloge slovenskega kontingenta so usposabljanje malijskih oboroženih sil v vadbenem centru Koulikoro.

Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon)
Naloge v operaciji Združenih narodov Unifil (United Nations Interim Forces in Lebanon) opravlja 14 pripadnikov 17. kontingenta Slovenske vojske. Njihova naloga je skladno z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov izvajanje nadzora celotnega območja odgovornosti, vključno z nadzorom razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk v območje južnega Libanona, pa tudi nudenje pomoči libanonski vojski pri reševanju nestabilnih razmer.

UNTSO (United Nations Truce supervision Organization)
V mirovni operaciji Združenih narodov trije pripadniki Slovenske vojske opravljajo naloge vojaških opazovalcev v dveh različnih državah, v Izraelu in Siriji. Njihova naloga je nadzorovanje ohranjanja premirja in drugih sprejetih dogovorov med sprtima stranema na območju Izraela, Libanona in Sirije.

Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila v operacijo kriznega odzivanja 14. maja 1997. Prvi so bili v humanitarno operacijo Alba v Albaniji napoteni zdravstvena enota Slovenske vojske in štirje častniki za povezavo, od takrat naprej se je število pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske postopoma povečevalo.

Februarja 2007 je Slovenska vojska prvič v svoji zgodovini v operacijo napotila enoto velikosti bataljona, ki je prevzela lastno območje odgovornosti in poveljevala pripadnikom tuje vojske, članice zveze Nato.

Več fotografij iz mednarodnih operacij in misij kjer deluje in kjer je delovala  SV si lahko ogledate v albumih na Flickr-ju.