Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.08.2009

Delovanje pripadnikov SV v času volitev v Afganistanu


V Afganistanu trenutno v mednarodni operaciji Nata ISAF deluje 82 pripadnikov SV. Večina jih je na območju delovanja od marca, 15 pripadnikov pa je bilo z nalogo podpore izvedbe volitev napotenih junija. Kontingent sestavlja več elementov, ki svoje naloge uspešno opravljajo.

Motorizirani vod zagotavlja varnost vseh pripadnikov baze Arena v Heratu, kar izvajajo z opazovanjem, delom na kontrolnih točkah, pregledom osebja in vozil, preiskavo osebja in vozil s psi, ki se opravlja z namenom preprečevanja tihotapljenja nedovoljenih substanc ter z izvajanjem patruljiranja v okolici baze. Pri svojem delu so uspešni, kar dokazuje nedavno odkritje in kasnejše deaktiviranje improvizirane eksplozivne naprave na eni izmed patruljnih poti. S tem so pripomogli k zagotavljanju svobode gibanja, kar je ena izmed prednostnih nalog sil ISAF.

Pripadniki skupine za usposabljanje in mentoriranje (OMLT) prispevajo k razvoju in dvigu nivoja usposobljenosti afganistanske vojske, kar je eden od ključnih dejavnikov za dolgoročno stabilizacijo Afganistana. Prizadevnost vseh pripadnikov SV, ki so do zdaj delovali kot inštruktorji/mentorji, dokazuje nedavna uspešna akcija enote afganistanske vojske, s katero so zajeli več deset upornikov, oboroženih in z več kilogrami eksploziva. Enota, k usposobljenosti katere so pripomogli slovenski vojaki, je obsežno akcijo izvedla brez žrtev na eni ali drugi strani.

Skupina za informacijsko delovanje (INFOOPS) je ena izmed ključnih v območju odgovornosti. Trenutno pripadniki skupine INFOOPS delujejo na dveh lokacijah v območju odgovornosti, s svojim delom pa lokalno prebivalstvo spodbujajo k udeležbi na volitvah, kar izvajajo z neposrednim stikom ali z delitvijo oziroma raztrosom letakov. Pet pripadnikov SV v Afganistanu opravlja štabne dolžnosti v poveljstvu Regionalnega poveljstva Zahod v Heratu in v poveljstvu sil ISAF v Kabulu.

Nacionalni podporni element zagotavlja nemoteno delovanje celotnega kontingenta SV v Afganistanu. Trenutno so, poleg vsakodnevnega vzdrževanja vseh sredstev, osredotočeni na organizacijo izvedbe vrnitve pripadnikov 11. kontingenta v domovino in na pripravo sredstev za predajo pripadnikom naslednjega kontingenta.