Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.06.2010

Delovanje pripadnikov Slovenske vojske na misijah OZN

V teh dneh praznujemo svetovni dan pripadnikov mirovnih misij Organizacije združenih narodov in vseh misij, ki potekajo s soglasjem OZN.
 
Kljub oblikovanju vse celovitejših mehanizmov za mirno reševanje sporov v mednarodnih odnosih še vedno prihaja do razmer, ko morajo države članice OZN s skupnimi močmi posredovati, da bi zagotovile mednarodni mir in varnost oziroma stabilizacijo države, ki bi s svojo notranjo nestabilnostjo lahko ogrozila tudi regionalni ali svetovni mir in varnost. Od prvih mirovnih operacij OZN leta 1948, torej kmalu po koncu druge svetovne vojne, do zdaj je potekalo skupaj 63 mirovnih operacij OZN, od katerih še vedno poteka 16 operacij na štirih celinah.

Slovenska vojska danes s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah neposredno prispeva h krepitvi mednarodnega miru ter varnosti v sodobnem vse bolj povezanem in soodvisnem svetu. Vse operacije in misije, v katerih sodeluje Republika Slovenija, imajo jasen mandat Organizacije združenih narodov, ki je najvišji mednarodni organ, odgovoren za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti. Slovenija poleg vojaških enot v mednarodnih operacijah in misijah sodeluje tudi s civilnimi funkcionalnimi strokovnjaki ter tako prispeva svoj majhen, vendar pomemben delež k viziji mirnejšega in stabilnejšega sveta.
Pripadniki Slovenske vojske trenutno delujejo v okviru dveh misij Organizacije združenih narodov v operaciji UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) v Libanonu in operaciji UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) na Bližnjem vzhodu.

V mednarodno operacijo v Libanonu je bil 31. maja 2010 napoten osmi kontingent Slovenske vojske, ki šteje 14 pripadnikov, večina pa jih prihaja iz 9. bataljona zračne obrambe. Naloge, ki jih bodo opravljali, so enake, kot so jih imeli predhodniki. Skladno z resolucijo Varnostnega sveta ZN 1701 pripadniki pomagajo libanonskim oboroženim silam v zahodnem sektorju južnega dela Libanona. To vključuje nadzor območja odgovornosti, vključno z nadzorom razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk v južni del Libanona, kot tudi pomoč pri reševanju nestabilnih razmer. Operacija Združenih narodov UNIFIL se je začela marca 1978, prvi slovenski vojaki pa so bili po sklepu Vlade RS v Libanon napoteni konec leta 2006. Do danes je v tej operaciji delovalo 96 pripadnikov SV, skupaj pa je v tej operaciji trenutno 11.500 pripadnikov iz 31 držav.

V operaciji Združenih narodov UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) na Bližnjem vzhodu trenutno delujeta dva pripadnika Slovenske vojske, do danes pa je v operaciji sodelovalo že 25 častnikov Slovenske vojske. Nalogi slovenskih vojaških opazovalcev sta nadzor in ohranitev premirja ter drugih sprejetih dogovorov med sprtima stranema v Izraelu, Siriji in Libanonu. Slovenska vojska v operaciji sodeluje od oktobra 1998.