Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.04.2013

»Dejanja in ime generala Maistra ne bodo pozabljena, mariborska vojašnica pa bo tudi v prihodnje s ponosom nosila njegovo ime«

V petek, 29. marca, je delegacija Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (PDRIU) na grobu generala Rudolfa Maistra na mariborskem pokopališču Pobrežje prižgala svečo ob njegovi 139-letnici rojstva, v vojaškem objektu Kadetnica pa je v ta namen potekala krajša slovesnost. Osrednji govornik na slovesnosti je bil poveljnik PDRIU polkovnik Ernest Anželj, ki je poleg domoljubja spregovoril tudi o fazi preoblikovanja PDRIU v Center vojaških šol (CVŠ) in Združeni center za usposabljanje (ZCU). Slovesnosti, na kateri so bila podeljena priznanja najzaslužnejšim v VIU, so se udeležili tudi nekateri nekdanji poveljniki PDRIU. Podobne krajše slovesnosti s podelitvijo priznanj so v iztekajočem se tednu potekale še v Centru za usposabljanje v Vipavi, v Centru za bojno usposabljanje in na Šoli za podčastnike v Postojni. Ob tej priložnosti so v Kadetnici potekali tudi vodeni ogledi po dvanajstih razstavah. Dogodka se je udeležilo približno 400 pripadnikov Slovenske vojske in zunanjih obiskovalcev. Obisk je bil tudi mednarodni, saj so bili na ogledu štirje državljani Finske, ki so na mednarodni izmenjavi na srednji prometni šoli v Mariboru.
»V okviru transformacije SV smo prišli do trenutka, ko je čas tudi za preoblikovanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja. V SOPR smo si zapisali, da bodo zmogljivosti VIU povezane v celovit in enovit sistem, ki ga sestavljajo med seboj povezani in odvisni podsistemi. PDRIU se bo tako preoblikoval v Center vojaških šol (CVŠ) in Združeni center za usposabljanje (ZCU). CVŠ bo združeval Veščinski center, Šolo za podčastnike, Šolo za častnike, Poveljniško-štabno šolo, Šolo za tuje jezike, Knjižnično-informacijski center, Oddelek za e-izobraževanje in Vojaški muzej. Veščinski center bo zagotavljal izvedbo temeljnega vojaškega usposabljanja v okviru prostovoljnega služenja vojaškega roka in za zaposlitev v SV. Vojaške šole bodo zagotavljale izvajanje programov VIU na osnovni in nadaljevalni stopnji,« je med drugim povedal poveljnik polkovnik Ernest Anželj in končal z besedami, da je bil general Maister skromna, toda odločna osebnost, ko se je leta 1918 uprl nemškim oblastem, hkrati pa ob svoj bok privabil somišljenike, da je treba meje naše domovine braniti. Generalu se lahko zahvalimo, da lahko danes govorimo slovensko. Hvala generalu za svarilo, da bi se po njegovem vzoru tudi danes znali upreti tistim, ki bi omadeževali našo domovino, naše vrednote in naš ponos. »Lahko zagotovim, da dejanja in ime generala Maistra ne bodo pozabljena, mariborska vojašnica pa bo tudi v prihodnje s ponosom nosila njegovo ime.«


V fazi preoblikovanja PDRIU je izšla tudi nova številka strokovno informativnega glasila MODRI 2013, ki je v branje priloženo v elektronski obliki.