Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.09.2014

Dan Verifikacijskega centra Slovenske vojske

22. septembra je Verifikacijski center (VERC) zaznamoval svoj dan. Formalno je bil ustanovljen 6. julija 1998, dejansko pa je začel delovati 22. septembra 1999, zato letos praznuje 15-letnico delovanja. S tem namenom je bila pripravljena priložnostna slovesnost, na kateri je bil poleg poveljnika VERC polkovnika mag. Draga Bitenca slavnostni govornik tudi namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir dr. Andrej Osterman. Slovesnosti so prisostvovali še predstavniki Generalštaba Slovenske vojske, Direktorata za obrambno politiko na Ministrstvu za obrambo, predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, upokojeni nekdanji sodelavci ter predstavniki poveljstev in enot, nastanjenih v Vojašnici slovenske Teritorialne obrambe. Najzaslužnejšim posameznikom, enotam, podjetjem in tujim verifikacijskim centrom so bile za dosežene rezultate in podporo pri izvajanju nalog podeljene medalje in zahvale VERC.

VERC ima jasno opredeljeno poslanstvo: uresničevanje obveznosti, pravic in dolžnosti iz mednarodnih sporazumov in pogodb na področju nadzora oborožitve, katerih pristopnica in podpisnica je Republika Slovenija. Odgovoren je za načrtovanje in realizacijo vseh dogodkov, povezanih s Slovensko vojsko. Pri svojem delu tesno sodeluje s PEZ Slovenske vojske pri praktičnem izvajanju obveznosti, integrirano deluje z Direktoratom za obrambno politiko in Ministrstvom za zunanje zadeve, v mednarodnem okolju pa aktivnosti usklajuje in načrtuje v okviru Nata (Verification Coordination Comitee) in OVSE (Forum for Security and Cooperation in Open Skies Consultative Commision).

Trenutno se VERC ukvarja predvsem z Dunajskim dokumentom 2011, z Mednarodno pogodbo o odprtih zračnih prostorih – MPOZP (Open Skies) ter sodeluje pri izvajanju Daytonskega sporazuma na področju Balkana. Osnovni okvir dela predstavljajo priprava in izmenjava podatkov o oboroženih silah (AEMI – Annual Exchange of Military Information in GEMI – General Exchange of Military Information). Ti podatki, ki jih posredujejo v OVSE vse države članice, so podlaga za izvajanje inšpekcijskih in evalvacijskih pregledov in nadzorov. To pomeni sprejem inšpekcijskih in evalvacijskih nadzorov v Republiki Sloveniji in Slovenski vojski ter izvajanje le-teh s strani Verifikacijskega centra v drugih državah članicah. Sem sodijo tudi obvezne predstavitve novouvedenih oborožitvenih sistemov, predstavitve letalskih baz in vojaške infrastrukture. Nadgradnjo navedenih ukrepov predstavljajo opazovalni leti na podlagi MPOZP. Poleg tega predstavniki VERC delujejo kot asistenti OVSE pri izvajanju Daytona IV, ki se nanaša na izvajanje verifikacijskega režima v državah podpisnicah. Osnovni namen svežnja navedenih aktivnosti je izgradnja medsebojnega zaupanja in transparentnosti ter vzpostavitev varnega in mirnega mednarodnega okolja.

Izvajanje poslanstva VERC predstavlja strokovno vojaško udejstvovanje s primesmi diplomacije, kar predstavlja svojevrsten izziv za klasičnega vojaka, zato je veliko časa namenjenega izobraževanju in usposabljanju. Za izvajanje vseh aktivnosti so opredeljeni protokoli, ki zahtevajo dobro poznavanje pravnih podlag in specifične tečaje v mednarodnih izobraževalnih ustanovah, kot sta NATO School v Oberamergau in RACVIAC v Zagrebu.

Izkušnje učijo, da dokler je na obličju sveta orožje, dotlej je tudi želja po nadzoru nad njim ter tudi izpolnjevanje poslanstva VERC utemeljeno in zagotovljeno. Na podlagi tega v VERC ugotavljajo, da jih čaka še veliko dela in da je tudi prihodnost zagotovljena.
 
 
Fotografije: Bruno Toič, Revija SV