Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.01.2013

Člani Odbora DZ za obrambo obiskali PDRIU

Člani Odbora DZ za obrambo so pod vodstvom njegovega predsednika Franca Jurše danes, 16. januarja, obiskali Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske (PDRIU) s sedežem v mariborski Kadetnici. Poslance sta sprejela minister za obrambo Aleš Hojs in namestnik načelnika GŠSV brigadir dr. Andrej Osterman.
V prvem delu srečanja, ki predstavlja redno obliko sodelovanja odbora DZ, namenjeno seznanitvi s stanjem, delovanjem in razvojem Slovenske vojske, je namestnik načelnika GŠSV brigadir dr. Andrej Osterman pojasnil cilje in temeljne poudarke načrtovanega preoblikovanja Slovenske vojske, poveljnik PDRIU polkovnik Ernest Anželj pa je podrobneje predstavil Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, in sicer razvoj sistema izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski, programe, ki jih na šolah v okviru poveljstva izvajajo danes, ter načrt, da bi katerega izmed njih priznali tudi v civilnem okolju. Polkovnik Anželj je spregovoril tudi o raziskavah in razvoju v SV ter o drugih oblikah sodelovanja z vojaškimi in civilnimi enotami, o zdajšnji organizaciji ter načrtovanem preoblikovanju PDRIU v center vojaških šol.
V nadaljevanju so se poslanci za krajši čas udeležili predavanja za 24. generacijo kandidatov za častnike. Kot je pojasnila načelnica šole polkovnica Mojca Pešec, je v generaciji 15 kandidatov, med njimi dve kandidatki. Ena izmed njiju je kandidatka za častnico v pogodbeni rezervni sestavi SV, izobraževanje za častnike v pogodbeni rezervi pa namerava SV v prihodnje okrepiti. Vodstvo Poveljniško-štabne šole je poslancem pojasnilo potek in cilje učne poveljniške vaje brigadne ravni Pomurje 2013, na kateri v okviru 18. višjega štabnega tečaja sodeluje 59 slušateljev, med njimi tudi trije pripadniki tujih oboroženih sil. Ob koncu obiska so si poslanci ogledali Kadetnico in razstavo o generalu Maistru.
Kot je novinarjem pojasnil obrambni minister Aleš Hojs, je bil obisk načrtovan za november lani, vendar je bila preložitev dobra, saj so tako lahko člane Odbora DZ za obrambo seznanili z aktivnostmi vodstva MO na področju transformacije v zadnjih dveh mesecih. Slednja je sicer, kot je dejal minister, načrtovana od maja letos, temelj zanjo pa bo srednjeročni obrambni program, ki naj bi ga vlada sprejela do konca meseca. »Slovensko vojsko moramo prilagoditi obstoječim finančnim možnostim. To pomeni zmanjševanje števila poveljstev, med katerimi je PDRIU, in tudi poveljstva na drugih ravneh. Z reorganizacijo želimo izvesti zaveze, ki smo jih dali Natu, obenem pa želimo SV prerazporediti oziroma jo umestiti tudi na tistih območjih, kjer je SV manj prisotna, kot sta Bela krajina in Koroška, ter jo povezati s civilnim okoljem, tudi s ciljem sodelovanja v sistemu zaščite in reševanja,« je pojasnil minister. Predsednik Odbora DZ za obrambo Franc Jurša je poudaril pomen tovrstnih srečanj za redno seznanjanje članov odbora z dogajanjem na MO. Prav tako je pohvalil programe izobraževanja in usposabljanja, ki jih Slovenska vojska izvaja v okviru PDRIU.

Foto: Meta Grmek, MORS