Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

28.01.2019

Četrti kontingent SV na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji v sklepnih pripravah na certifikacijsko vajo

Četrti kontingent SV na mednarodni operaciji v Latviji pospešeno izvajajo integracijska usposabljanja in se tako pripravljajo na certifikacijsko vajo ICE2019, ki bo v drugi polovici februarja. Kontingent, ki mu poveljuje majorka Nataša Svetina, je dolžnost prevzel v decembra 2018 v bazi Adaži v Latviji. Glavnino četrtega kontingenta, ki deluje znotraj Bataljonske bojne skupine pod poveljstvom Kanade, tvori izvidniški vod Slovenske vojske, ki mu je dodan oddelek črnogorske vojske. V kontingentu so še skupina za usmerjanje združenega ognja, posamezniki v poveljniško-štabnih strukturah poveljstva in nacionalni podporni element.

Sodelujejo pri izvajanju mirnodobnih dejavnosti sil, kar vključuje vaje, usposabljanja in druge mirnodobne dejavnosti. Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne ter obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, k dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter h krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot ter pripadnikov Slovenske vojske.