Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.04.2019

Center odličnosti za gorsko bojevanje postal skrbnik izdelave taktične publikacije za gorsko bojevanje

Slovenska vojska je na pobudo Centra odličnosti za gorsko bojevanje (COGB) decembra lani v Natovo agencijo za standardizacijo (Nato Standardization Office - NSO) poslala standardizacijski predlog »Zavezniška taktična publikacija za bojevanje v gorah -  Mountain Warfare Allied Tactical ublication«. S tem so začeli postopek za uveljavitev predloga. Skrbnik nove publikacije bo Center odličnosti za gorsko bojevanje iz Poljč.  

NSO je do 9. aprila zbirala mnenja držav članic glede standardizacijskega predloga Slovenske vojske. Odziv je presegel pričakovanja, saj je devet držav članic podprlo izdelavo predlagane publikacije. Postopek izdelave publikacije se začne s študijo, na katero skrbnik povabi strokovnjake s področja gorskega bojevanja, poleg vojaških strokovnjakov pa lahko v procesu sodelujejo podjetja, raziskovalne institucije in drugi, ki s specialističnimi znanji prispevajo k sprejemanju in uveljavljanju publikacije.

Za NSO in Slovensko vojsko je dogodek pomemben, ker bo celoten proces potekal po pravilih nedavno sprejete nove direktive, ki usmerja proces standardizacije v Natu.

Slovenska vojska je tudi sicer dejavna v procesih standardizacije v Natu. Tako bo v začetku julija letos v Ljubljani organizirala konferenco standardizacijskega odbora Nata za kopensko delovanje (Land Standardization Board – MCLSB).