Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.04.2018

Briljanten skok na Madžarsko

V ponedeljek, 23., in torek, 24. aprila, so pripadniki skupine CIMIC (civilno-vojaško sodelovanje) Slovenske vojske z dodanimi podpornimi elementi in vojaško policijo sodelovali na vaji Brilliant jump I na Madžarskem. Skupina je del sil Slovenske vojske v okrepljenih Natovih odzivnih silah v letih 2017 in 2019. Med dvostransko vajo so udeleženci preverili postopke alarmiranja, premika v vojaško bazo madžarskih oboroženih sil v Veliki Kaniži in integriranja v skupno madžarsko-slovensko zmogljivost voda CIMIC.

Dvostranska vaja je del priprav Slovenske vojske na mednarodno vojaško vajo Trident Juncture 18, ki bo največja vaja Slovenske vojske v tujini v letu 2018. Sile Slovenske vojske bodo na vaji sodelovale med 10. oktobrom in 7. novembrom 2018 na Norveškem. Na največji Natovi vaji v zadnjih treh letih bo sodelovalo več kot 35.000 udeležencev iz 24 držav zavezništva in šestih partnerskih držav. Namen vaje je zagotavljanje usposobljenosti sil zavezništva in zmožnosti za združeno delovanje ter izkazovanje odvračalne drže proti vsaki morebitni grožnji državam članicam z ustreznim skupnim vojaškim odzivom proti katerikoli zaveznici.

Slovenska vojska je na Natovi naborni konferenci triletnem ciklu v silah v najvišji stopnji pripravljenosti, poleg enote CIMIC sodeluje še z moduli srednjega transportnega helikopterja, vodom vojaške policije, skupino za poveljevanje in nadzor, skupino za logistiko in enoto za nacionalno podporo.