Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.11.2018

Brigadirka Alenka Ermenc povišana v čin generalmajorke

Obrazložitev k imenovanju

Brigadirka Alenka Ermenc je v Slovenski vojski zaposlena sedemindvajset let. Dodiplomski študij je opravila na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetni diplomiran politolog. Teritorialni obrambi RS se je pridružila leta 1991. Bila je aktivna udeleženka vojne za Slovenijo in je za njen prispevek k osamosvojitvi odlikovana z Bronasto medaljo Generala Maistra z meči.

Izobraževanja in usposabljanja je opravljala doma in v tujini. Leta 2009 je uspešno zaključila šolanje na Kraljevi akademiji v Londonu (Royal College of Defence Studies). Podiplomsko izobraževanje je opravila na King's College University of London in pridobila magistrski naziv iz mednarodnih študij. V svoji vojaški karieri je opravljala poveljniško dolžnost na taktični ravni in štabne dolžnosti na operativni ter strateški ravni vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski. Vodstvene formacijske dolžnosti v Slovenski vojski opravlja od leta 2001.

Leta 2009 je bila razporejena na formacijsko dolžnost v nazivu brigadirka in vodila Združeni sektor za kadre v GŠSV. V čin brigadirke je bila povišana leta 2011.

V letih od 2011 do aprila 2012 je opravljala naloge namestnice direktorja štaba v GŠSV.

Aprila 2012 je bila razporejena na formacijsko dolžnost v nazivu generalmajorka in do julija 2013 vodila štab GŠSV kot direktorica štaba oziroma načelnica štaba.

Dolžnost pomočnice načelnika GŠSV je opravljala od julija 2013 do novembra 2014, za tem pa še dolžnost načelnice Združenega sektorja za operacije v GŠSV. Na dolžnost generalice namestnice načelnika generalštaba je bila imenovana v marca 2018.

Skozi svojo vojaško kariero je sodelovala na številnih vajah Slovenske vojske doma in v tujini ter v NATO in EU vajah kriznega upravljanja ter opravljala pomembne vodstvene dolžnosti med drugim tudi dolžnost namestnice načelnika štaba za podporo v NATO poveljstvu KFOR. 

Od aprila 2012 do danes, v času službovanja na formacijskem delovnem mestu v nazivu generalmajorka, je bila vsako leto ocenjena s službeno oceno “odlična”.

Zaradi navedenih dejstev in uspehov pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske ter s tem celotnega nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se brigadirko Alenko Ermenc povišuje v čin generalmajor.

Foto: Bruno Toič, MORS

Video posnetek (youtubeMORS): Brane Petrovič