Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.05.2018

Brigadirka Alenka Ermenc na Dunaju predstavila prispevek Republike Slovenije k uspehu operacije Kfor

Republika Slovenija je 18. aprila 2018 prevzela štirimesečno slovensko predsedovanje Forumu za varnostno sodelovanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). V času svojega predsedovanja Slovenija namenja posebno pozornost krepitvi ukrepov za izgradnjo zaupanja, s poudarkom na Zahodnem Balkanu in Sredozemlju, ter nadaljnjim prizadevanjem za implementacijo Dunajskega dokumenta. Poseben poudarek v času predsedovanja Republike Slovenije Forumu za varnostno sodelovanje (FSC) je tudi na prizadevanju za napredek med sodelujočimi državami OVSE in povrnitvi zaupanja organizaciji. Slednje vključuje tudi področje nadzora nad oborožitvijo in ukrepe za izgradnjo zaupanja in varnosti. Forum za varnostno sodelovanje je osrednji organ OVSE za razpravo o politično-varnostnih vprašanjih in je poleg Stalnega sveta OVSE edino telo za redno sprejemanje odločitev v tej pomembni regionalni organizaciji. Slovenija mu sicer predseduje že tretjič, po oktobru 2001 in marcu 1998.

Predsedovanje FSC predstavlja pomembno priložnost za promocijo Slovenije v mednarodni skupnosti ter udejanjanje njenih zunanjepolitičnih in obrambno-varnostnih prioritet, saj ima predsedujoča država vpliv na vsebine varnostnih dialogov. V tako imenovani trojki FSC, ki jo sestavljajo trenutna predsedujoča država ter zadnja in prihodnja predsedujoča država, Slovenija sodeluje od 1. januarja do 31. decembra 2018. Pred njo je Forumu predsedovala Slovaška, sledi pa ji Švedska. Slovenija je prevzela predsedovanje Forumu aprila in bo predsedujoča do avgusta.

V okviru prizadevanj glede ukrepov za izgradnjo zaupanja je bila v sredo, 16. maja 2018, na 884. sestanku Foruma za varnostno sodelovanje predstavljena mednarodna operacija Kfor na Kosovu, ki se izvaja na podlagi Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1244 ter vojaškega tehničnega sporazuma med Natom in vladama Zvezne republike Jugoslavije in Republike Srbije.

Na seji so svoje izkušnje delovanja na misiji predstavili trije panelisti, ki so delovali v misiji Kfor. Kot prva je namestnica načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadirka Alenka Ermenc forumu predstavila prispevek Republike Slovenije k uspehu operacije Kfor. Brigadirka Ermenc je predstavila sodelovanje Slovenske vojske v operaciji Kfor od začetka operacije leta 2000 do danes, izzive, s katerimi se je Slovenska vojska soočala, in pomembnost prisotnosti v regiji. Brigadirka je izpostavila napotitev motorizirane bataljonske bojne skupine Slovenske vojske leta 2007 kot največjega prispevka Slovenske vojske v mednarodnih operacijah v tujini. Prav tako je brigadirka omenila sodelovanje Slovenske vojske v bataljonski bojni skupini, kjer je Slovenija delovala skupaj z Madžarsko. Za ohranitev miru in stabilnosti na Kosovu je po mnenju brigadirke Ermenc prisotnost Kforja še vedno nujno potrebna. Poudarila je, da bo Slovenija še naprej podpirala prizadevanja za ohranitev stabilnega okolja na Zahodnem Balkanu in da njena prioriteta v regiji še vedno ostaja sodelovanje v operaciji Kfor. Contribution of the Republic of Slovenia to the success of KFOR

Avstrijski brigadni general Christian Riener je forumu predstavil vlogo in delovanje poveljstva Kfor, kjer je med drugim opravljal tudi dolžnost namestnika poveljnika operacije. V okviru referata je predstavil prispevek Republike Avstrije v operaciji Kfor, predvsem pa vlogo poveljstva Kfor pri izboljšanju varnostne situacije, povezovanju varnostnih sil na Kosovu in sodelovanje z drugimi organizacijami, prisotnimi v regiji, s poudarkom na sodelovanju z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi.

Darja Manuela Schildknecht je forumu predstavila svojo izkušnjo iz operacije Kfor, kjer je kot rezervna podčastnica delovala v okviru švicarske čete. Poleg rednih nalog podčastnice v četi je opravljala tudi naloge svetovalca za enakost spolov. V okviru referata je izpostavila nerazumevanje vprašanja enakosti med spoloma ter poudarila pomen vključevanja svetovalcev za enakost med spoloma na priprave na operacijo in prisotnost le-teh v času delovanja kontingenta v operaciji.

Slovenska vojska je imela tokrat prvič možnost, da na Forumu za varnostno sodelovanje OVSE predstavi svoje delovanje v mednarodni operaciji Kfor na Kosovu. Po predstavitvah je v okviru foruma potekala razprava, v kateri so stališča o operaciji Kfor podali predstavniki sodelujočih držav Madžarske, Španije, Združenih držav Amerike, Albanije, Ukrajine, Švice, Srbije in Ruske federacije ter predstavnica Bolgarije, ki je podala izjavo Evropske unije. Njihov skupni imenovalec je bil, da je mandat Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1244 prepoznan kot ključen za ohranitev miru in stabilnosti na Kosovu.

Kot osrednjo temo predsedovanja Republika Slovenija izpostavlja tudi temo enakosti med spoloma, zato so ob začetku predsedovanja Slovenije Forumu za varnostno sodelovanje OVSE predstavniki držav članic prejeli tematsko številko Sodobnih vojaških izzivov, ki je izšla ob 15. obletnici sprejetja Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325 in je v celoti posvečena področju enakosti spolov. Dosegljiva je na tej spletni povezavi.