Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.10.2014

Brigadir dr. Andrej Osterman prevzel dolžnost načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Na Ministrstvu za obrambo je bila danes, 13. oktobra, slovesnost ob predaji in prevzemu dolžnosti načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Dosedanji načelnik generalmajor mag. Dobran Božič je bojni prapor Slovenske vojske predal novemu načelniku brigadirju dr. Andreju Ostermanu. V nadaljevanju so obrambni minister Janko Veber in oba načelnika podali izjavo za javnost.

Minister za obrambo Janko Veber se je dosedanjemu načelniku generalmajorju mag. Dobranu Božiču zahvalil za opravljeno delo. Kot je dejal minister Veber, »je bil v njegovem skoraj triletnem mandatu potreben velik napor, da se je Slovenska vojska približala javnosti, obenem pa izpeljala številne organizacijske postopke, da smo lahko delovali v okviru finančnih zmožnosti.« Minister Veber je posebej izpostavil uspešno vključevanje pripadnikov Slovenske vojske v mednarodni prostor ter v mednarodne operacije in misije. »To je tisto, kar nam je potrdilo, da je usposobljenost naših pripadnikov vrhunska in da se lahko zanesemo na njih – tako pri operacijah v mednarodnih misijah, kot, če bi bilo to potrebno, doma,« je dejal Janko Veber. Obenem je izrazil prepričanje, da bo general Božič z bogatimi izkušnjami uspešen na novi dolžnosti vojaškega predstavnika Republike Slovenije na sedežu Organizacije Združenih narodov v New Yorku.

V nadaljevanju je minister Veber dejal, da novi načelnik generalštaba Slovensko vojsko prevzema v dobri kondiciji in na visoki profesionalni ravni, obenem pa poudaril, da je brigadir Osterman soustvarjal razvoj Slovenske vojske od samega začetka, nazadnje kot namestnik načelnika generalštaba. Minister Veber je izpostavil, da bomo morali v kratkem času razvojne programe oblikovati tako, da jim damo realne pogoje, ki nam jih narekujejo finančne razmere: »Eno od mojih najpomembnejših prizadevanj bo, da bom skušal zaustaviti trend upadanja sredstev za delovanje Ministrstva za obrambo in s tem zagotoviti načelniku možnosti za učinkovito izvajanje nalog.« Ob koncu je izpostavil pomen vsakega posameznika za uspešnost organizacije.

Dosedanji načelnik generalštaba general Božič je iz svojega mandata izpostavil uspešnost Slovenske vojske pri mednarodnem sodelovanju, kjer so pripadniki dokazali, da so ne glede na vire enakopraven zaveznik. Kot je dejal, je Slovenska vojska v regiji partnerica, prepoznavna kot sidro stabilnosti in zgled drugim vojskam. Pri tem je navedel, da Slovenska vojska uspešno vzpostavlja tako šolo za usmerjevalce združenega ognja kot tudi Večnacionalni center za gorsko bojevanje. General Božič se je pripadnikom Slovenske vojske zahvalil za uspešno delo, pri čemer je posebej pohvalil njihovo vključevanje v sistem zaščite in reševanja v preteklem obdobju.

Novi načelnik generalštaba brigadir Osterman se je obrambnemu ministru in Vladi Republike Slovenije zahvalil za izkazano zaupanje ob imenovanju, generalu Božiču za njegovo delo, obenem pa navedel nekaj poudarkov za svoje delo. Kot je dejal, si bo posebej prizadeval, da bo za pripadnike Slovenske vojske zagotovljena ustrezna varnost. Tako bo prav varnost temeljno merilo pri nakupih vojaške opreme in izvajanju usposabljanj za pripadnike Slovenske vojske. Slovenska vojska bo – kot je dejal novi načelnik generalštaba – tudi v prihodnje sodelovala v sistemu zaščite in reševanja.

Foto: Robert Cotič, GŠSV