Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.03.2009

Bojno streljanje Letalske šole z letali PC-9M

Ob tej priložnosti smo poveljniku Letalske šole majorju Alešu Štimcu postavili nekaj vprašanj.

Kaj za Letalsko šolo pomeni bojno streljanje z letali PC-9M?
Bojno streljanje z letali PC-9M je za izurjenost pilotov in tehničnega osebja izrednega pomena, zato tovrstna streljanja izvajamo vsaj trikrat na leto, saj je pogoj za ustrezno izurjenost tako pilotov kot vseh podpornih ekip dovolj kakovostnih streljanj. Pri tem si prizadevamo za streljanje v čim bolj realnih razmerah. Rezultati streljanja so pokazali odlično usposobljenost naših pilotov.
Pri izvajanju bojnega streljanja z letali ne sodelujejo le piloti, temveč tudi druge enote brigade zračne obrambe in letalstva, kar zahteva usklajeno delo vseh sklopov brigade. Na bojnem streljanju so letala PC-9M odvrgla tudi vadbene bombe BDU-33.

S kakšnim orožjem ste streljali na tokratnem bojnem streljanju?
Na bojnem streljanju so piloti uporabljali naboje za mitraljez kalibra 12,7 x 98 mm, pri čemer ima bojni komplet 250 nabojev, in rakete hydra 2,75'' (70 mm) z bojnimi fugasnimi glavami HE-151, vsako letalo je bilo oboroženo z osmimi raketami, poleg tega pa še vadbene bombe BDU-33. V vsakem letalu je bilo šest bomb na dveh skupnih nosilcih.

Kako dolgo poteka oboroževanje enega letala z raketami in mitraljezi do trenutka, ko letalo lahko poleti? Kaj morajo opraviti orožarji in drugi strokovnjaki ter kateri profili se ukvarjajo s sistemi, oborožitvijo in letalom?
Običajen čas priprave letala PC-9M za izvedbo streljanja je od 33 do 35 minut. To je čas od trenutka, ko letalo po pristanku pripelje na ploščad, do takrat, ko jo po oskrbi zapusti. Za pripravo streliva, in sicer predvsem raket ter bomb, potrebujejo nekaj dodatnega časa, kar pa ni vezano na letenje, ker poteka ločeno. Priprave na streljanje so precej obsežne in potekajo več dni, na primer priprava varnostnega elaborata in vseh sodelujočih, harmonizacija sistemov na letalu ipd. Tik pred streljanjem morajo orožarji pregledati in pripraviti strelivo. Priprava streliva obsega vstavljanje nabojev v nabojnike mitraljezov, kompletiranje raketnih motorjev, glav in vžigalnikov, pripravo vžigalnikov za bombe itn. Po pripravi streliva je treba pregledati letalo in orožja na letalu, ali delujejo brezhibno. Po oskrbi letala z gorivom in mazivom ter rednem pregledu se lahko začne oboroževanje.

Koliko ljudi sodeluje pri tem delu?
Pri tej nalogi navadno sodelujeta dva do trije in en letalski tehnik, če je treba, pa še en letalski tehnik, ki pokriva več letal hkrati.

Kako pripravljate pilote na psihični pritisk, ki se pojavlja ob bojnem streljanju oziroma delovanju v bojnih razmerah?
Najboljša priprava je dovolj streljanj, ki jih opravi vsak pilot. V letalstvu se vedno najprej opravi veliko trenažnih streljanj. Letalo PC-9M s svojim balističnim sistemom in sistemom za analizo poleta omogoča učinkovito »suho« streljanje. Seveda ima bojno streljanje svojo težo, toda piloti so zelo dobro pripravljeni. V letalstvu ne poznamo manevrskega streliva. Tudi če uporabljamo vadbene bombe in vadbene glave raket, imajo takšni projektili viden učinek na tarči.

Letalska šola (LETŠ) je nosilec šolanja pilotov letal in helikopterjev ter drugega letalskega strokovnega osebja. LETŠ izvaja selektivno letenje kandidatov za pilote Slovenske vojske, osnovno in nadaljevalno letalsko usposabljanje pilotov Slovenske vojske na letalih in helikopterjih, teoretično letalsko usposabljanje do ravni dovoljenja prometnega pilota letal in helikopterjev, usposabljanje za učitelje letenja na letalih in helikopterjih, strokovno usposabljanje letalskih tehnikov in inženirjev, osnovno bojno usposabljanje pilotov letal, taktično usposabljanje pilotov letal in helikopterjev ter združeno usposabljanje različnih rodov Slovenske vojske ob uporabi letalskih sil. V šoli se usposabljajo tudi štipendisti Slovenske vojske, študenti Fakultete za strojništvo smeri letalstvo in kandidati Šole za častnike rodu letalstvo.

Piloti učenci opravljajo osnovno in nadaljevalno šolanje na letalih zlin 242, zlin 143 in pilatus PC 9/PC 9M ter helikopterjih bell 206.