Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.06.2018

Bataljonska bojna skupina s ciljnimi zmogljivostmi v sklepni fazi usposabljanja

Bataljonska bojna skupina (BBSk) 72. brigade je od ponedeljka, 21. maja, v tretji, sklepni fazi usposabljanja. V zadnjem tednu maja so njeni pripadniki urili delovanje čet, do 23. junija pa bodo urili združeno delovanje celotne skupine. V zadnjem tednu junija je načrtovano preverjanje po standardu pripravljenosti na bojno delovanje CREVAL. Po uspešno opravljenem preverjanju bo skupina usposobljena za opravljanje zahtevnih nalog v najširšem spektru vojaškega delovanja. BBSk in njeni moduli so v celoti dopolnjeni s potrebnim kadrom in materialno-tehničnimi sredstvi.

Znotraj cikla usposabljanja so pripadniki BBSk uspešno opravili prvi dve fazi, ki sta bili namenjeni tako individualnemu urjenju kot oddelčnim in vodnim urjenjem ter urjenju poveljstva skupine.