Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.11.2011

Alkohol ubija!

Vlada RS je v Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa in v Obdobnem načrtu za zagotavljanje varnosti cestnega prometa opredelila medresorsko delovanje na področju izboljšanja varnosti cestnega prometa.
V času martinovanja in prihajajočem veselem decembru bo policija za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu po Sloveniji izvajala več aktivnosti. Med drugimi bo to preventivna akcija Alkohol ubija, katere nosilec je Ministrstvo za zdravje in v času katere bodo slovenski policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov.
Pri aktivnostih za zmanjšanje škode in posledic prometnih nesreč sodelujeta tudi Ministrstvo za obrambo in z njim Slovenska vojska. Tudi k tokratni akciji bo tako aktivno prispevala vojaška policija, in sicer bodo pripadniki 17. bataljona pogosteje nadzirali voznike službenih motornih vozil tako v vojašnicah kot zunaj njih. Čeprav v vojaškem cestnem prometu alkohol kot vzrok oziroma dejavnik povzročitve prometne nesreče ni navzoč, pa je nujno zavedanje o nesprejemljivosti vožnje pod vplivom alkohola in o posledicah, ki so lahko s tako vožnjo povzročene.
Več o preventivi v cestnem prometu www.policija.si/index.php/preventiva-