Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

05.09.2018

3. kontingent Slovenske vojske na misiji Okrepljena prednja prisotnost odlično opravil dodeljene naloge med integracijsko-certifikacijsko vajo Bataljonske bojne skupine

Tretji kontingent Slovenske vojske v mednarodni operaciji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji je v drugi polovici avgusta deloval na vaji nacionalnovarnostnega sistema Latvije. Sodeloval je v sklopu, znotraj katerega je bila integracijsko-certifikacijska vaja mednarodne Bataljonske bojne skupine pod vodstvom Kanade.

Največja vaja nacionalnovarnostnega sistema Latvije je združevala tako civilne kot vojaške podsisteme. V sklopu vojaške obrambe so angažirali tudi bojno skupino, v kateri deluje 3. kontingent Slovenske vojske, katerega glavnino tvori izvidniški vod, poleg tega še skupina za usmerjanje združenih ognjev, pripadnika poveljstva bojne skupine in nacionalni podporni element. Pripadniki kontingenta so zavzeto in strokovno delovali med vajo in svoje naloge v mednarodni bojni skupini odlično opravili. Za opravljene naloge jih je posebej pohvalil poveljnik mednarodne Bataljonske bojne skupine.

Republika Slovenija deluje v Latviji pod vodstvom Kanade kot vodilne države Bataljonske bojne skupine ter ob soudeležbi Albanije, Italije, Poljske in Španije. Slovenska vojska na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji sodeluje s kontingentom, ki šteje 50 pripadnikov. Napoteni pripadniki Slovenske vojske sodelujejo pri izvajanju mirnodobnih aktivnosti sil eFP (vaje, usposabljanja, premiki za zaščito lastnih sil in druge mirnodobne aktivnosti za zagotavljanje in vzdrževanje celovite in okrepljene odvračalne ter obrambne drže Nata).
Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne ter obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, k dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter h krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot in pripadnikov Slovenske vojske. Operacija izraža jasno odvračalno sporočilo, da se bo zavezništvo odzvalo tam, kjer je to potrebno in ko je to potrebno, oziroma da bo vsakršna agresija proti katerikoli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom.