Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

08.04.2016

25. sestanek Usklajevalnega odbora Večnacionalne skupine za civilno-vojaško sodelovanje

Od 4. do 6. aprila je bil v italijanski Motti di Livenza 25. sestanek Usklajevalnega odbora Večnacionalne skupine za civilno-vojaško sodelovanje (Coordinating Committee Multinacional Civil-Military Cooperation (CIMIC) Group – CC MNCG). Na njem je bila potrjena sprememba statusa načrtovane slovenske enote za civilno-vojaško sodelovanje leta 2017 za Natove odzivne sile (NATO Response Force – NRF), in sicer na operativni ravni znotraj MNCG. Slovenija bo v prihodnje tako prispevala enoto CIMIC za namenske sile (CIMIC Task Force – CTFU) znotraj  okrepljene Natove odzivne sile (enhanced NATO Response Force – eNRF) na taktični ravni. Ob tem je bil podprt predlog MNCG za razvoj novega tečaja za osebje CIMIC na taktični ravni delovanja, ki bo glede na težišče nalog na področju civilno-vojaškega sodelovanja za Slovensko vojsko v prihodnosti eno izmed temeljnih orodij za doseganje operativnih zmogljivosti enot za civilno-vojaško sodelovanje.

Brigadir mag. Bojan Pograjc je po več kot dveh letih (od 26. februarja 2014 do 6. aprila 2016) uspešnega in učinkovitega predsedovanja večnacionalni skupini predal svojo dolžnost grškemu brigadnemu generalu Christosu Ntovasu.

Večnacionalna skupina za civilno-vojaško sodelovanje je začela delo leta 2002. Danes jo sestavljajo Grčija, Italija, Madžarska, Portugalska, Romunija, Slovenija in Vrhovno poveljstvo zavezniških sil v Evropi (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE). Slovenski predstavnik v usklajevalnem odboru je major Miran Kristovič.