Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.10.2011

24. slovenski kontingent prevzel naloge na Kosovu

V četrtek, 29. septembra, je v vojaški bazi Villaggio Italia pri Peći na Kosovu potekala slovesnost ob primopredaji dolžnosti in nalog med 23. in 24. kontingentom Slovenske vojske v silah KFOR, ki deluje v okviru Natove operacije Joint Enterprise na Kosovu.

Dosedanji poveljnik 23. kontingenta podpolkovnik Peter Einfalt je dolžnost poveljnika slovenskega kontingenta in hkrati namestnika poveljnika Večnacionalne bojne skupine Zahod (Multinational Battle Group – West, MNBG-W) predal poveljniku 24. kontingenta podpolkovniku Francu Kaliču.

Podpolkovnik Einfalt se je v svojem nagovoru pripadnikom in pripadnicam 23. kontingenta zahvalil za njihov prispevek pri delovanju kontingenta v obliki strokovnega in profesionalnega pristopa k izvajanju nalog. Kontingent je, kot je poudaril, prepričljivo deloval v smislu slogana sil KFOR »Skupaj za napredek«, ki je bil predvsem posledica usklajenega timskega dela, kar je po njegovem prepričanju tudi formula za uspeh. Podpolkovnik Franc Kalič je izrazil prepričanje, da bo 24. slovenski kontingent pod njegovim poveljstvom z odliko opravil svoje poslanstvo in se čez šest mesecev vrnil v domovino odlikovan s ponosom za dobro opravljeno delo.  

Predaje dolžnosti sta se udeležila tako poveljnik Večnacionalne bojne skupine Zahod polkovnik Vicenzo Cipullo kot tudi namestnik poveljnika sil KFOR brigadir Johann Luif. Slednji je v svojem govoru pohvalil profesionalnost Slovenske vojske ter se pripadnikom in pripadnicam 23. slovenskega kontingenta zahvalil za dobro sodelovanje pri izvrševanju skupnih ciljev zavezništva. Slovesnosti se je udeležil tudi veleposlanik Republike Slovenije na Kosovu njegova ekscelenca Jožef Hlep, ki je pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske prenesel pozdrave in čestitke predsednika Republike Slovenije in vrhovnega poveljnika obrambnih sil dr. Danila Türka ter jim zaželel veliko sreče pri uspešnem izpolnjevanju nalog, ki prispevajo h krepitvi prepoznavnosti in že izgrajenem ugledu Slovenske vojske na Kosovu.

24. kontingent Slovenske vojske šteje 300 pripadnikov in pripadnic iz različnih enot. Naloge kontingenta ostajajo nespremenjene in vključujejo vzdrževanje varnega ter stabilnega okolja, zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem ter varovanje objektov posebnega pomena, kot je Pećka patriarhija.

Glavnino kontingenta predstavljata manevrski četi 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo ter 10. motoriziranega bataljona, v katerih so tudi pripadniki pogodbene prostovoljne rezerve. Nepogrešljiv del kontingenta sestavljajo še pripadniki logističnega voda, petih skupin za povezavo in nadzor, helikopterskega oddelka ter nacionalnega podpornega elementa. Nekaj pripadnikov delo opravlja v poveljstvu operacije KFOR v Prištini in regionalnem poveljstvu Zahod v Peći. Pripadniki Slovenske vojske bodo svoje naloge opravljali v občinah Peć, Klina, Istok, Vučitrn, Leposavič, Skenderaj in Priština.