Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

31.03.2011

23. kontingent Slovenske vojske na Kosovu prevzel izvajanje nalog

V sredo, 30. marca, je v vojaški bazi Villaggio Italia pri Peći na Kosovu potekala slovesnost ob primopredaji dolžnosti in nalog med 22. in 23. kontingentom Slovenske vojske KFOR, ki deluje v okviru Natove operacije Joint Enterprise na Kosovu.

Dosedanji poveljnik 22. slovenskega kontingenta KFOR podpolkovnik Boris Rutar je dolžnost poveljnika slovenskega kontingenta in hkrati namestnika poveljnika Večnacionalne bojne skupine Zahod predal poveljniku 23. kontingenta podpolkovniku Petru Einfaltu.

Podpolkovnik Rutar se je v svojem nagovoru pripadnikom in pripadnicam 22. kontingenta zahvalil za uspešno opravljene naloge, ob tem pa izpostavil številne pomembne dogodke, ki so se zgodili v času njihove misije, kot so ustoličenje patriarha Srbske pravoslavne cerkve, predaja varovanja samostanov Budisavci in Goriok, volitve na Kosovu, prehod operacije KFOR v drugo fazo zmanjševanja števila pripadnikov KFOR in prevzem varovanja Pećke patriarhije. Pripadnikom in pripadnicam 23. kontingenta je podpolkovnik Rutar zaželel veliko sreče ter uspešno nadaljnje izpolnjevanje nalog in ohranjanje pozitivne podobe Slovenske vojske na Kosovu.

Predaja dolžnosti je potekala v navzočnosti namestnika poveljnika KFOR portugalskega brigadnega generala Marca Serronhe in poveljnika Večnacionalne bojne skupine Zahod italijanskega polkovnika Carla Emilianija. Brigadni general Serronha je v svojem nagovoru izpostavil visoko usposobljenost pripadnikov slovenskega kontingenta ter prenesel pohvale in priznanje poveljnika KFOR za opravljeno delo odhajajočega kontingenta. Izrazil je tudi pričakovanje in zaupanje, da bo tudi novi kontingent uspešen pri opravljanju svojih nalog. Na primopredaji dolžnosti je bil navzoč tudi veleposlanik Republike Slovenije na Kosovu njegova ekscelenca Jožef Hleb.

23. kontingent šteje 323 pripadnikov in pripadnic iz različnih enot Slovenske vojske, med njimi je tudi 26 pripadnikov prostovoljne pogodbene rezervne sestave. Naloge kontingenta ostajajo nespremenjene ter vključujejo vzdrževanje varnega in stabilnega okolja, zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem ter varovanje objektov posebnega pomena, kot je Pećka patriarhija.

Glavnino 23. kontingenta Slovenske vojske predstavljata manevrski četi 10. MOTB, v katerih so tudi pripadniki pogodbene prostovoljne rezerve in logistični vod, pet skupin za povezavo in nadzor, helikopterski oddelek ter nacionalni podporni element. Nekaj pripadnikov bo delo opravljalo v poveljstvu operacije KFOR v Prištini in regionalnem poveljstvu Zahod v Peći. Pripadniki Slovenske vojske bodo delovali v občinah Peć, Klina, Istok, Vučitrn, Leposavič, Skenderaj in Priština.

Namestnik poveljnika KFOR, portugalski brigadni general Marco Serronha je pregledal enoto.

Nagovor poveljnika SVNKON 22 Kfor.

Predaja Nato zastave novemu poveljniku SVNKON podpolkovniku Petru Einfaltu.

Skupni postroj 22. in 23. slovenskega kontingenta.