Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.10.2010

22. slovenski kontingent KFOR na Kosovu že v drugem mesecu delovanja

Pripadniki in pripadnice 22. slovenskega kontingenta KFOR na Kosovu nadaljujejo opravljanje nalog na svojih območjih odgovornosti.

Četi India in Kilo, ki svoje naloge opravljata v občinah Istok (Istog) in Klina (Kline), nadaljujeta patruljiranje, nadzor kontrolnih točk ter varovanje objektov posebnega pomena, pravoslavnih samostanov Gorioč (Goriok) in Budisavci (Budisallc).

Skupine za nadzor in povezavo delujejo na območju odgovornosti Mednarodne bojne skupine Zahod, v občinah Klina (Kline) in Istok (Istog) ter na območju odgovornosti Mednarodne bojne skupine Sever v občinah Vučitrn (Vushtrria) in Leposavič (Leposaviqi). Skupine nadaljujejo spremljanje socialne, politične in ekonomske situacije ter nadziranje stanja varnosti in svobode gibanja lokalnega prebivalstva na posameznem območju odgovornosti. Prav v teh dneh so se v Prištini (Prishtina) pojavili plakati ter na državni televiziji predstavitveni film, kjer so v glavnih vlogah pripadniki slovenske skupine za nadzor in povezavo. Na promocijskih plakatih in v filmu – pod sloganom »Vedno blizu vas« – se želi prebivalstvu prikazati pomembnost sodelovanja s skupinami za nadzor in povezavo.

Inženirski oddelek je v vasi Banjica (Baice) pomagal pri izgradnji vodovoda, skupina za civilno- vojaško sodelovanje pa je pomoči potrebnim donirala osnovne življenjske potrebščine in športno opremo.

Vojaška policija skrbi za red in disciplino v vojaških bazah Film city v Prištini (Prishtina) in Villaggio Italia pri Peći (Peje) ter za varnost v prometu.

Logistični vod podpira delovanje čet, skupina za podporo in nacionalni podporni element pa skrbita za nemoteno izvajanje nalog vseh 320 pripadnikov in pripadnic kontingenta, med katerimi je 12 pripadnikov prostovoljne pogodbene rezervne sestave.