Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

14.05.2017

20 let Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah – 20 let v službi miru

Slovenija letos praznuje 20. obletnico prve napotitve pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske v mednarodne operacije in na misije. 14. maja 1997 je na prvo mednarodno misijo Alba v Albanijo odšel 21-članski kontingent pripadnikov Slovenske vojske. Po treh rotacijah so končali svoje delo.

V devetih mednarodnih operacijah in na misijah pod vodstvom Nata, Evropske unije in Združenih narodov tudi zdaj deluje 295 pripadnikov Slovenske vojske. Naloge v službi miru opravljajo v Afganistanu, na Bližnjem vzhodu, v Bosni in Hercegovini, Iraku, na Kosovu, v Libanonu, Maliju, Makedoniji, Srbiji in Sredozemlju. V dveh desetletjih Slovenska vojska beleži skupno 11.652 napotitev na različne misije.

Temeljna naloga mednarodnega sodelovanja na vojaškem področju je uresničevanje dejavnosti, ki učinkovito in neposredno podpirajo delovanje Republike Slovenije kot partnerice in polnopravne članice Nata in EU. Od vstopa Republike Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo 29. marca 2004 Slovenska vojska še dejavneje sodeluje pri podpori mednarodnemu miru, kar obsega predvsem vključevanje njenih pripadnikov v operacije v podporo miru in humanitarne dejavnosti.

Kfor (Kosovo Force)
Težišče delovanja Slovenske vojske v MOM ostaja v Kforju na Kosovu, kjer deluje 35. slovenski kontingent z 240 pripadniki in pripadnicami. Del kontingenta, ki je naloge prevzel pred kratkim, je v teh dneh končal priprave za opravljanje namenskih nalog. Poslanstvo Kforja je zagotavljanje in ohranjanje varnosti za vse državljane, pri čemer sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na Kosovu. Glavne naloge slovenskega kontingenta so varovanje objektov posebnega pomena in zagotavljanje svobode gibanja.

Odločna podpora (Resolute Support Mission – RSM)
V nebojni svetovalni misiji Odločna podpora v Afganistanu deluje peti sedemčlanski slovenski kontingent. Pripadniki delujejo v Poveljstvu za usposabljanje in svetovanje Zahod v bazi Arena v Heratu, dva sta vojaška svetovalca v 207. korpusu afganistanske vojske, preostali pa opravljajo naloge v Poveljstvu za usposabljanje in svetovanje Zahod. Vojaško svetovanje je predvsem naloga pripadnikov v poveljstvu 207. korpusa v bližnjem kampu Zafar.

EUTM Mali (European Union training mission)
V Maliju delo prevzema deveti slovenski kontingent s petimi pripadniki, ki v vadbenem centru Koulikoro pomagajo usposabljati malijsko vojsko. Skupaj s pripadniki italijanskih oboroženih sil jih učijo osnov preživetja na bojišču, temeljnih bojnih postopkov, streljanja z avtomatsko puško AK 47 ter osnov medicine.

Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon)
Naloge v operaciji Združenih narodov Unifil končuje 15 pripadnikov 21. kontingenta Slovenske vojske, ki so opravljali nadzor celotnega območja odgovornosti, vključno z nadzorom razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk na območje južnega Libanona, pomagali pa so tudi libanonski vojski pri reševanju nestabilnih razmer.

UNTSO (United Nations Truce supervision Organization)
V mirovni operaciji, ki je bila ustanovljena leta 1948 in je tako najstarejša misija Združenih narodov, naloge vojaških opazovalcev opravljajo trije pripadniki 18. kontingenta Slovenske vojske, v dveh različnih državah, Izraelu in Libanonu. Njihova trenutna naloga je nadzorovanje spoštovanja resolucije Združenih narodov 1701 o prenehanju sovražnosti med sprtima stranema. Glavne naloge vojaških opazovalcev so patruljiranje ob razmejitveni, tako imenovani modri črti in v naseljih v južnem Libanonu, sestanki s predstavniki lokalnih oblasti, delo na opazovalnicah in inšpekcijski nadzori na Golanu.

EUNAVFOR Med Sophia
V operaciji EUNAVFOR Med, katere glavni cilj je omejevanje delovanja tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju, deluje četrti slovenski kontingent, ki šteje štiri pripadnike. Ti delujejo v poveljstvu operacije v Rimu in v operativnem poveljstvu na poveljniški ladji.

Nato NLO Skopje
Glavna naloga predstavnika Slovenske vojske v Natovi pisarni v Skopju je svetovanje obrambnim strukturam v državi gostiteljici pri vojaškem vidiku varnostnih reform.

Nato MLO Beograd
Glavna naloga predstavništva Nata, v katerem deluje en pripadnik Slovenske vojske, je svetovanje in pomoč pri transformaciji srbske vojske in približevanju standardom Nata. Skupina za obrambne reforme, ki jo skupaj vodita predstavnik Srbije in Nata, je bila ustanovljena za svetovanje in podporo srbski oblasti pri reformaciji in modernizaciji srbskih oboroženih sil ter za zagotavljanje sodobnega demokratičnega nadzora nad obrambnimi strukturami.

Natovo poveljstvo Sarajevo in operacija EU Althea
Naloge v Bosni in Hercegovini opravlja 38. slovenski kontingent z 12 pripadniki Slovenske vojske. V Natovem poveljstvu Sarajevo delujejo pripadniki, ki pomagajo Bosni in Hercegovini pri uveljavljanju vojaškega vidika reform varnostnega sektorja, svetujejo vladnim organom Bosne in Hercegovine pri reformi obrambnega sektorja ter usklajujejo aktivnosti in pomoč pri uresničevanju sprejetih ciljev v okviru Partnerstva za mir. Cilj operacije Althea, v kateri delujejo pripadniki Slovenske vojske, je prispevati k varnemu in stabilnemu okolju v Bosni in Hercegovini, preprečiti ponovne izbruhe nasilja ter omogočiti izvajanje preostalih elementov daytonsko-pariškega mirovnega sporazuma. Slovenski kontingent zagotavlja podporo oboroženim silam Bosne in Hercegovine pri gradnji njenih zmogljivosti in usposabljanju.

Neomajna odločenost (Inherent Resolve) v severnem delu Iraka
Od 5. septembra 2016 Slovenska vojska sodeluje s prvim kontingentom na misiji Neomajna odločenost v severnem delu Iraka. Šest pripadnikov je v Erbilu, v Centru za usklajevanje usposabljanja (Kurdistan Training Coordination Center – KTCC), en častnik pa opravlja dolžnost v poveljstvu koalicije pri Osrednjem vojaškem poveljstvu Združenih držav Amerike v Tampi (US CENTCOM). Pripadniki v Erbilu delujejo pod vodstvom Nemčije, ene vodilnih držav na misiji. Skupaj sestavljajo mobilno skupino za usposabljanje in so vključeni v skupino za vzpostavitev partnerskih zmogljivosti (Building Partner Capacity Team – BPCT). V centru za usposabljanje urijo pripadnike iraških oboroženih sil, svetujejo jim kot mentorji, skladno z nalogami, dodeljenimi na naborni konferenci, ki se je končala 10. marca v Tampi, in sicer na področjih pehotne oborožitve in taktike, temeljne medicinske pomoči, inženirstva ter zvez. V prvem kontingentu so predvidene štiri štirimesečne rotacije.