Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.12.2018

20 let izhajanja Sodobnih vojaških izzivov – publikacije Generalštaba Slovenske vojske

V Vojašnici Edvarda Peperka je bila v torek, 11. decembra, slovesnost ob 20-letnici izhajanja publikacije Generalštaba Slovenske vojske. Zbrane sta nagovorila minister za obrambo Karl Erjavec in načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc, poleg tega pa sta podelila plakete za sodelovanje dr. Damirju Črnčecu, dr. Maji Garb, dr. Vladimirju Prebiliču, dr. Urošu Svetetu in dr. Alojzu Šteinerju, srebrno medaljo Slovenske vojske odgovorni urednici dr. Liliani Brožič in srebrno medaljo Fridolina Kavčiča za znanstvenoraziskovalne dosežke brigadirju dr. Branimirju Furlanu.

Minister za obrambo Karl Erjavec je poudaril, da so visoko strokovni in znanstveni članki v reviji Sodobni vojaški izzivi v dveh desetletjih dajali in še dajejo prizadevanjem za razvoj obrambnega sistema akademsko razsežnost in nakazujejo dodatne možnosti strateškega razmisleka. »Posebno priznanje gre urednikom in urednicam, ki so Sodobne vojaške izzive dvignili na tako visoko raven, da je publikacija uvrščena v priznano mednarodno bazo znanstvenih revij, kar je nedvomno dokaz visoke kakovosti revije. Prav tako je pohvalno, da so med avtorji člankov tako strokovnjaki iz našega obrambnega sistema kot z drugih slovenskih institucij ter tudi iz tujine, kar kaže na odprtost njenih ustvarjalcev,« je še dodal minister Erjavec. V nadaljevanju je izpostavil, da tudi slovenska vojaška tradicija kaže na to, da so se pomembni premiki zgodili prav po zaslugi profesionalne usposobljenosti in izobrazbe posameznikov v vojaški organizaciji. »General Rudolf Maister je gotovo svetel zgled častnika oziroma generala, ki je znal v pravem trenutku zbrati vse svoje znanje, izkušnje, domoljubje in premočrtnost ter jih uporabiti za odločna dejanja. Poleg značajskih vrlin je imel tudi zelo dobro izobrazbo, kar mu je gotovo prišlo prav, da je lahko samozavestno in odločno zagovarjal svoje odločitve in dejanja v korist slovenskega naroda,« je dejal minister. Poudaril je, da si je tudi današnja vojaška inteligenca v slovenskem obrambnem sistemu že pridobila ugled tako v domovini kot tudi v zavezništvu. »Prepričan sem, da je prav vojaško znanje na specifičnih področjih ena naših ključnih priložnosti za nadaljnje uveljavljanje v mednarodnem okolju. Poleg tega smo ponosni na številne strokovnjake in strokovnjakinje z Ministrstva za obrambo, ki so se uveljavili v akademskem okolju,« je še dejal minister.
 
Načelnica Generalštaba Slovenske vojske in glavna urednica Sodobnih vojaških izzivov generalmajorka Alenka Ermenc je v svojem govoru poudarila, da so nove ideje dobrodošle, ker se oblike groženj ves čas spreminjajo. »Vsi, ki smo del zagotavljanja varnosti, moramo budno spremljati, kaj se dogaja okoli nas, saj bomo le tako lahko preprečili nekatere grožnje ali se nanje čim bolje odzvali,« je nadaljevala. Dodala je, da je pomembno, da se o teh temah govori in piše, kajti prednost zapisanega je, še posebno kadar gre za znanstveno-strokovna besedila, ki so bolj argumentirana, da jih je mogoče natančno navajati ali povzemati, hkrati pa ostanejo v izvirni obliki tudi mlajšim generacijam.

Novembra 1999 je na pobudo takratnega načelnika Generalštaba Slovenske vojske prvič izšel Bilten Slovenske vojske. Prvih nekaj let je izhajal kot občasnik, zadnja leta pa izidejo štiri številke na leto. Do pomembnih sprememb je prišlo leta 2006, ko sta prvič izšli dve tematski številki. Leta 2007 so v biltenu članke prvič objavili avtorji iz tujine, leta 2008 so bile uvedene recenzije, dve leti pozneje pa je bila publikacija uvrščena v mednarodno podatkovno bazo PAIS International. Leta 2011 je uredniški odbor na pobudo članov uredniškega sveta spremenil ime publikacije v Sodobne vojaške izzive.

Slovesnost, ki jo je s kulturnim programom obogatila komorna zasedba Orkestra Slovenske vojske, je povezovala Cvetka Šeško.

V dveh desetletjih je izšlo 484 člankov, ki jih je napisalo 626 avtorjev. 50 odstotkov avtorjev je bilo iz Slovenske vojske, osem odstotkov iz upravnega dela ministrstva, 28 odstotkov iz drugih slovenskih institucij in 14 odstotkov je bilo tujih avtorjev. Pri nastajanju publikacije so sodelovali mnogi uredniki, člani uredniškega odbora in uredniškega sveta, avtorji, lektorice ter prevajalke, nekateri pa so prispevali tudi drugače in pomagali pri motivaciji za nadaljnje delo.

Foto: Damjan Vodenik, OOJ GŠSV

Flash is required!

Minister za obrambo Karl Erjavec


Flash is required!

Načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc