Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.06.2011

2. junija mineva 20 let od prve prisege slovenskih nabornikov

2. junija 1991 je Sloveniji ob navzočnosti predsednika države in članov vlade prisegla prva generacija mirnodobnih slovenskih nabornikov. V 510. učnem centru na Igu pri Ljubljani je novi domovini priseglo 180 nabornikov, v 710. učnem centru v Pekrah pri Mariboru pa 120 nabornikov.
Po odločitvi slovenskega parlamenta, da se nabornikov ne pošilja več na služenje vojaškega roka v JLA, je jeseni 1990 posebna skupina sprejela nalogo pripraviti projekt služenja vojaškega roka v Sloveniji. Izbrani sta bili dve lokaciji, in sicer Pekre pri Mariboru ter Ig pri Ljubljani, poveljnika pa sta bila major Bojan Šuligoj na Igu in major Andrej Kocbek v Pekrah.
Posebna pozornost je bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev, kadrovanju, pripravi učnih programov in ureditvi zakonskih predpisov za izvajanje predvidenega usposabljanja.
Februarja 1991 je bil v slovenskih časopisih Delo in Dnevnik objavljen razpis za delo 30 inštruktorjev za usposabljanje v učnih centrih, v naslednjih dveh mesecih pa so bili s kandidati opravljeni informativni razgovori, psihološka testiranja in zdravstveni pregledi.
Izbrani kandidati so se javili v Centru za obrambno usposabljanje v Poljčah na Gorenjskem, kjer se je 15. aprila začel tečaj za poveljnike oddelkov, vodov in čet ter inštruktorjev v novih učnih centrih za Teritorialno obrambo Republike Slovenije. Namen tečaja je bil usposobiti poveljniški kader za delo z vojaškimi naborniki in za vodenje dela vojaškega kolektiva.
V učnih centrih na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru so se pripravljali za začetek urjenja, prvih 300 vojakov pa je v učna centra prišlo že 15. maja 1991. Usposabljanje nabornikov je bilo usmerjeno predvsem v streljanje z osebno oborožitvijo in v osnove preživetja na bojišču.
JLA je 23. maja 1991 s silo poskušala uveljaviti svojo voljo v učnem centru v Pekrah. Obkolila ga je z oklepniki in pripadniki vojaške policije ter z grožnjo hotela priti do vojaških obveznikov. Pripadniki učnega centra so bili nepopustljivi, v bran samostojnosti Slovenije pa so se jim pridružili tudi številni civilisti. Pod oklepnikom je tako umrla prva žrtev JLA, občan Miklavža pri Mariboru Josef Simčik.
V načrtu bojnega usposabljanja vojaških obveznikov prve poskusne generacije izvedba slovesne prisege ni bila predvidena, toda pred začetkom služenja vojaškega roka je prevladala odločitev, da prisega bo. V obeh učnih centrih se je tako nadaljevalo usposabljanje, poudarek pa je bil na urjenju postrojitvenih pravil, saj se je bližal dan slovesne prisege.
Prvi slovenski vojaki so vojaški rok služili v posodobljenih vojašnicah, v katerih so bili vzpostavljeni dobri odnosi, s tem pa ustvarjeni temelji, na katerih se je pozneje oblikovalo spoštovanje vojaške osebnosti.

Vsem »enkarjem« iskrene čestitke!