Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.09.2010

15. helikopterski bataljon v preteklem tednu izvedel štiri nujne helikopterske prevoze

V preteklem tednu je dežurna posadka helikopterja bell 412 izvajala naloge v okviru nujne medicinske pomoči. Posredovala je štirikrat, in sicer je z območij Jesenic, Kočevja, Kranjske Gore in Snežnika v bolnišnici Jesenice in UKC Ljubljana prepeljala štiri poškodovane oziroma obolele osebe.

V letošnjem letu je dežurna posadka 15. helikopterskega bataljona Slovenske vojske v reševalnih akcijah posredovala že 121-krat, pri čemer je prepeljala 129 poškodovanih ali obolelih oseb, 353 reševalcev in preko 7.900 kg medicinske opreme ter naletela skupno 156 ur. V celotnem lanskem letu je dežurna posadka posredovala 142-krat in pri tem prepeljala 149 poškodovanih ali obolelih oseb. Statistika kaže, da se je število helikopterskih reševalnih akcij v zadnjih letih izrazito povečalo, še zlasti v poletnih mesecih, tako da je dežurna posadka helikopterja Slovenske vojske angažirana tudi večkrat dnevno. V poletni sezoni se v povprečju žal zgodi tudi do deset gorskih nesreč tedensko.

Cena ure reševanja s helikopterjem bell 412 je trenutno 2.650,56 evra. Skupen strošek sodelovanja helikopterja Slovenske vojske v sistemu zaščite, reševanja in pomoči (reševanje v gorah, helikopterska nujna medicinska pomoč in gašenje) pa v celotnem letošnjem letu znaša že preko 414.000 evrov. V tem znesku so zajeti tudi stroški, ki nastanejo z reševanjem s t. i. nemedicinsko indikacijo – reševanjem nepoškodovanih obiskovalcev gora (potreba po reševanju zaradi precenjene fizične pripravljenosti posameznikov, neustrezne opremljenosti za premagovanje zahtevnih terenov). Slednji stroški gredo zaradi veljavne zakonodaje v breme proračuna Slovenske vojske.

Pri reševanju je največkrat ključnega pomena za ohranitev življenja hitrost, zato dežurna posadka helikopterja Slovenske vojske pri delu sodeluje tudi z dežurno posadko Letalske enote Policije, s katero si delita naloge reševanja v gorah in helikopterske nujne medicinske pomoči. Sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči je sicer ena izmed težiščnih nalog 15. helikopterskega bataljona Slovenske vojske. Za potrebe reševanja v gorah in težko dosegljivih predelih je tako na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku vsakodnevno v vidnem delu dneva pripravljen helikopter bell 412. Helikopter je opremljen z elektromotornim vitlom, ki omogoča dvig poškodovancev ter reševalcev v helikopter ter osnovno opremo za oživljanje.

> Helikopterska pomoč - pregled števila reševalnih akcij od leta 2005 do 5. 9. 2010 (PDF)

Helikopterska pomoč - pregled števila reševalnih akcij od leta 2005 do 5. 9. 2010