Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

14.01.2011

14. kontingent Slovenske vojske uspešno opravlja naloge v silah ISAF

Pripadniki 14. slovenskega kontingenta v silah ISAF v Afganistanu, ki so 1. novembra 2010 prevzeli samostojno mentoriranje pehotnega bataljona afganistanske nacionalne vojske, so že v tretjem mesecu svojega polletnega mandata.
Pri svojem delu so uspešni, kar potrjujejo ocene nadrejenih poveljstev sil ISAF, s profesionalnim pristopom pripadnikov slovenskega kontingenta in njihovim delom pa so vidno zadovoljni tudi mentorirani pripadniki afganistanske nacionalne vojske. Poveljnik afganistanskega pehotnega bataljona podpolkovnik Big Murat je v pogovoru s pripadniki slovenskega kontingenta izrazil zahvalo za njihovo pomoč pri usposabljanju in pri tem dejal, da so se v treh mesecih, kolikor jih mentorirajo slovenski inštruktorji, naučili zares veliko, kot da bi delali skupaj precej dlje. »Slovenski inštruktorji nas urijo dobre taktike, še posebej, ko smo vadili pristop k improviziranim eksplozivnim telesom, s katerimi se srečujemo vsakodnevno,« je še dejal podpolkovnik Murat. Ob tem je še izpostavil, da so v primerjavi z mentorji drugih koalicijskih sil mentorji slovenskega kontingenta zelo izkušeni in na koncu pogovora izrazil željo, da bi slovenski vojaki mentorirali več afganistanskih vojakov tudi v drugih bataljonih.

Kontingent, ki šteje 87 pripadnikov iz različnih enot Slovenske vojske in civilna strokovnjaka, v operaciji ISAF izvaja poleg mentoriranja afganistanskega pehotnega bataljona tudi mentoriranje bataljona za bojno podporo, zagotavlja bojno podporo in zaščito mentorskim skupinam, zagotavlja nacionalno logistično podporo, deluje v sestavi poveljstev ISAF ter regionalni obnovitveni skupini regionalnega poveljstva Zahod. V skupini za mentoriranje in enoti za bojno podporo deluje tudi 11 pripadnikov nacionalne garde Kolorada. Pri svojem delu kontingent uporablja 4 srednja oklepna vozila 8 × 8 svarun, 8 lahkih kolesnih oklepnih vozil 4 × 4 hummer, osebno terensko vozilo puch, prav tako pa je slovenski kontingent od ameriške vojske brezplačno najel oklepni tovorni vozili 10 t in 4 lahka oklepna vozila 4 x 4 (Mine Resistant Ambush Protected – MRAP), ki pripadnikom kontingenta pri opravljanju nalog nudijo dodatno zaščito.

Poveljnik 14. slovenskega kontingenta polkovnik Vojteh Mihevc sporoča, da se vsi pripadniki dobro počutijo in da so zdravi, svoje naloge pa še naprej opravljajo profesionalno.