Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

06.07.2010

13. kontingent Slovenske vojske uspešno opravlja naloge v silah ISAF

Pripadniki 13. slovenskega kontingenta v silah ISAF v Afganistanu, ki so naloge od svojih predhodnikov prevzeli v začetku aprila, so že na polovici svojega mandata. Slovenski kontingent deluje v Regionalnem poveljstvu Zahod v Heratu, sestavljajo ga motorizirani vod, nacionalni podporni element, operativna skupina za mentorstvo in povezavo, častniki, ki delujejo v poveljstvu ISAF v Kabulu, in veterinarja, ki delujeta v skupini za regionalno obnovo Herat.

Ključne naloge glavnine slovenskega kontingenta so izvajanje varovanja baze Arena in izvajanje večurnih patrulj v okolici baze. Pri delu jih najbolj ovirajo visoke temperature, saj se živo srebro povzpne tudi preko 40 stopinj Celzija, prav tako za pripadnike slovenskega kontingenta veliko nevarnost predstavljajo obcestna improvizirana eksplozivna telesa. Pripadniki za svojo večjo varnost skrbijo z dodatnimi usposabljanji in strelskimi urjenji z vso oborožitvijo kontingenta, kljub pomanjkanju prostega časa pa se najde tudi čas za vzdrževanje psihofizične kondicije in skupna druženja.

Znotraj slovenskega kontingenta deluje tudi deset pripadnikov, ki v bazi Stone v neposredni bližini Herata opravljajo naloge v operativni skupini za mentorstvo in povezavo. Njihova temeljna naloga je nudenje mentorstva pripadnikom afganistanske vojske, in sicer v poveljniško-logistični, izvidniški, inženirski in artilerijski četi. V tem kratkem času je celotna skupina vzpostavila odlične odnose s pripadniki, katerim nudijo mentorstvo, in inštruktorji, pripadniki tujih oboroženih sil, še posebno s pripadniki italijanske, španske in ameriške vojske. 

Pomemben del slovenskega kontingenta predstavlja tudi nacionalni podporni element, ki skrbi za celotno logistično podporo.

Poveljnik 13. slovenskega kontingenta v silah ISAF sporoča, da se vsi pripadniki dobro počutijo in da so zdravi, svoje naloge pa še naprej opravljajo profesionalno.