Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

06.12.2011

11. slovenski kontingent v silah UNIFIL prevzel dolžnost v Libanonu

V petek, 2. decembra, je v vojaški bazi Shama v južnem Libanonu potekala primopredaja dolžnosti med kontingentoma Slovenske vojske. Dosedanji poveljnik 10. kontingenta podpolkovnik Mojmir Lipar je dolžnost predal poveljniku 11. kontingenta podpolkovniku Janezu Pungaršku. Slovesnost je potekala ob prisotnosti poveljnika sektorja Zahod brigadnega generala Carla Lamanna, ki je tudi izvršil primopredajo zastave Združenih narodov med poveljnikoma obeh kontingentov.

Podpolkovnik Lipar je ob tej priložnosti nagovoril zbrane in poudaril, da je ponosen na opravljeno delo 10. kontingenta, saj so naloge v sklopu šestmesečne misije opravili profesionalno in odgovorno. Tako je 11. kontingent Slovenske vojske tudi uradno prevzel naloge od predhodnikov ter se zavezal, da jih bo skladno z dosedanjo prakso še naprej opravljal zavzeto in profesionalno. Prav tako kot dosedanji slovenski kontingent tudi novi šteje 14 pripadnikov, naloge, ki jih bodo opravljali, pa ostajajo nespremenjene. Pripadniki 11. kontingenta so zdravi in se dobro počutijo, prav tako tudi njihovi predhodniki, ki končujejo šestmesečno delovanje in se jutri vračajo v domovino.

Po sklepu slovenske vlade pripadniki Slovenske vojske sodelujejo na mirovni misiji v Libanonu od decembra 2006. Njihova naloga je skladno z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1701 izvajanje nadzora celotnega območja odgovornosti, vključno z nadzorom razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk v območje južnega dela Libanona, pa tudi nudenje pomoči libanonski vojski pri reševanju nestabilnih razmer.