Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.09.2014

1. brigada se usposablja tudi za delovanje v zaščiti in reševanju

Da je pripravljenost za primere naravnih in drugih nesreč ena pomembnejših iz poslanstva izhajajočih nalog Slovenske vojske, v zadnjem času znova spoznava tudi 1. brigada. Četa za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (ČJRKBO) 1. brigade v svojih vrstah gosti pripadnike Nacionalne garde Kolorada. Skupaj s kolegi iz ČJRKBO 72. brigade in Čete laboratorijev Vojaške zdravstvene enote Logistične brigade se v kranjski Vojašnici Petra Petriča usposabljajo na temo vloge in nalog enot za JRKBO v primeru posredovanja ob naravnih in drugih nesrečah.

S ciljem povečanja pripravljenosti in odzivnosti ČJRKBO ter izboljšanja kakovosti opravljanja tovrstnih nalog jim pri usposabljanju s svojim znanjem in izkušnjami pomagajo ameriški kolegi (773. Civil support Team – CST), katerih poslanstvo v matični enoti je nuditi podporo civilnim strukturam v primeru naravnih in drugih nesreč ter sodelovati pri zaščiti in reševanju. Podrobneje so proučili vlogo enot JRKBO v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, ukrepanje ob pojavu različnih vrst JRKB-dogodkov, upravljanje z JRKB-nevarnostjo, praktično pa so se soočili s postopki JRKB-izvidovanja in pregledovanja zaprtih prostorov, vzorčenja ter postopki dezinfekcije in dekontaminacije.

Ob vsem tem ni izključeno dejstvo, da Republika Slovenija v primerih nesreč večjih razsežnosti lahko zaprosi za pomoč tudi druge države Nata. Pri tem je izrednega pomena tudi medsebojno poznavanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) ter neprestano sodelovanje pri izmenjavi informacij, tehnik in organizacijskih rešitev.

S tem ciljem v okviru programa Vojska vojski ta teden poteka delovni obisk delegacije Nacionalne garde Kolorada iz ZDA, ki s predstavniki Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo izmenjuje izkušnje s področja zaščite, reševanja in pomoči (ZRP). V ljubljanski Vojašnici Edvarda Peperka so obiskali 1. brigado, ki jim je bila predstavljena skupaj z njeno vlogo v primeru potreb po sodelovanju v sistemu ZRP oz. VNDN.

Predstavniki Nacionalne garde Kolorada so obiskali tudi poveljstvo LOGBR in ZOC, v GŠSV in URSZR so se seznanili z vlogo strateške ravni v sistemu VNDN, s taktično pa v kranjski Vojašnici Petra Petriča.

Fotografije: Martina Podkrižnik, 1. BR