Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.05.2016

1. brigada s preverjenimi četami uspešno po poti MotBBSk

1. brigada letos izgrajuje Motorizirano bataljonsko bojno skupino (MotBBSk) Slovenske vojske. V ta namen oblikuje združene zmogljivosti, ki jih usposablja za delovanje v ofenzivnem, defenzivnem in stabilizacijskem delovanju in ki tako do konca septembra dosežejo končne operativne zmogljivosti.

Z velikim delom poti operativnega cikla je 10. pehotni polk, kot nosilna enota MotBBSk, opravil že z vodno fazo usposabljanja manevrskih enot, in sicer v sklopu usposabljanj Trden dokaz (angl. Rock Proof) 5 in 6. Na njih so poleg taktičnih vaj in taktičnih vaj z bojnim streljanjem vodov izvedli tudi preverjanje vodov za delovanje v okviru te zmogljivosti Slovenske vojske.

Drugi del operativnega cikla oz. faze bojnega urjenja enote – usposabljanje motoriziranih čet – pa se je končalo s taktičnimi vajami, na katerih so preverili usposobljenost motoriziranih čet in s tem njihovo pripravljenost za prehod v 3. fazo usposabljanja – usposabljanja celotne MotBBSk.

Preverjanje motoriziranih čet je potekalo na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna in matičnih lokacijah enot, sestavljeno pa je bilo iz pregleda in preizkusa na taktičnih vajah. Na preverjanju čet so sodelovali tudi namensko oblikovani moduli MotBBSk, ki so bili na četni ravni tudi sami preverjani iz sposobnosti združenega bojevanja rodov. Tokrat so tako poleg osnovnih manevrskih zmogljivosti – motoriziranega bataljona sodelovali tudi moduli usmerjanja združenih ognjev, bojnega inženirstva, protioklepnega delovanja, ognjene podpore in obveščevalno-izvidniške zmogljivosti.

48-urno preverjanje usposobljenosti po seznamu bistvenih nalog skozi taktične vaje so vse tri motorizirane čete uspešno opravile. S tem so ustvarjeni pogoji za preverjanje celotne MotBBSk, ena od čet pa je poleg tega opravila tudi preverjanje iz vertikalnega manevra (angl. air assault) in oskrbovanja enote z vertikalnim manevrom v primeru visečega tovora (angl. sling load).

Preverjanje čet je bila zadnja tovrstna dejavnost pred preverjanjem doseganja končnih operativnih zmogljivosti MotBBSk po metodi Creval z začetkom v torek, 31. maja.