Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

31.08.2016

1. brigada na Postojnskem preverja vojaško policijo

1. brigada Slovenske vojske poleg deklariranih prispevkov vojaške policije v Natovih namenskih silah zelo visoke pripravljenosti (Very High Readiness Joint Task Force) in v bojni skupini Evropske unije do leta 2018 zagotavlja še druge zmogljivosti vojaške policije. Tako leta 2016 izgrajuje zmogljivost čete vojaške policije, ki bo v 5. kategoriji pripravljenosti namenjena zagotavljanju bojne podpore z izvajanjem vojaškopolicijskih nalog doma in v tujini do septembra 2018.

Z namenom preveriti končne operativne zmogljivosti se je tako četa vojaške policije v ponedeljek, 29. avgusta, postrojila v postojnski Vojašnici barona Andreja Čehovina. Po pregledu enote bo na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna izvedenih več situacijskih taktičnih nalog, ki jim bo v sredo, 31. avgusta, in četrtek, 1. septembra, sledilo še 48-urno preverjanje usposobljenosti čete vojaške policije po seznamu bistvenih nalog. Samo preverjanje končnih operativnih zmogljivosti bo osredotočeno na individualno in kolektivno usposobljenost s preizkusom, ki ga bo 1. brigada izvedla v sodelovanju s Centrom za usposabljanje in ob podpori Logistične brigade.

Besedilo: stotnica Barbara Hanžič Visinski