Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.05.2015

1. brigada na Postojnskem in Divaškem nadaljuje niz usposabljanj s 173. ameriško brigado

Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske (OSVAD SV) Postojna in letališču Divača bo do ponedeljka, 25. maja, skupno usposabljanje 1. brigade Slovenske vojske s 173. zračno-desantno brigado Kopenske vojske ZDA (173. ABCT), tokrat pod skupnim imenom Orel Feniks (Eagle Phoenix).
 
Usposabljanje približno 270 pripadnikov obeh vojsk je namenjeno izmenjavi znanja in izkušenj med rodovskimi enotami na področju bojne podpore. Pripadniki Čete za zveze in Inženirske čete 1. brigade se urijo s kolegi iz 54. inženirskega bataljona (54th Brigade Engineer Battalion – 54th BEB), preoblikovanega iz podpornega bataljona (Brigade Special Troops Battalion – BSTB).

S takšnim usposabljanjem se izboljšuje raven usposobljenosti in povezljivosti posameznikov, skupin, oddelkov in vodov sodelujočih elementov SV. Ob tem se souporabljajo infrastruktura in zmogljivosti, ki jih SV še ni razvila, povečuje pa se usposobljenost rodovskih modulov motorizirane bataljonske bojne skupine, ki jo letos in prihodnje leto gradi Slovenska vojska. Poudarek pri usposabljanju inženirskih enot bo na gradbenih delih imitacije vzletno-pristajalne letalske steze ter njenega rušenja, izdelavi zaklonilnikov, sanaciji cestišča ter pregledu in pripravi letališke steze, vezisti pa se bodo usposabljali za gradnjo in delovanje taktičnega poveljniškega mesta, taktično postavitev retranslacij ter njihovo obrambo in oskrbo.