Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

03.06.2016

1. brigada izgradila zmogljivost MotBBSk Slovenske vojske

Ena bistvenih nalog 1. brigade v letošnjem letu je bila izgradnja Motorizirane bataljonske bojne skupine (MotBBSk) Slovenske vojske. V ta namen je oblikovala združene zmogljivosti, ki jih je usposabljala za delovanje v ofenzivnem, defenzivnem in stabilizacijskem delovanju.

Z velikim delom poti operativnega cikla je MotBBSk opravila z vodno fazo usposabljanja manevrskih enot v sklopu usposabljanj Trden dokaz 5 in 6 (angl. Rock Proof), na katerih so poleg taktičnih vaj in taktičnih vaj z bojnim streljanjem vodov te tudi preverili za delovanje v okviru zmogljivosti. Drugi del operativnega cikla oz. faze bojnega urjenja enote se je z usposabljanjem motoriziranih čet končalo s taktičnimi vajami, na katerih so preverili usposobljenost čet ter s tem njihovo pripravljenost za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti celotne MotBBSk.

Preverjanje doseganja končnih operativnih zmogljivosti MotBBSk po metodi Creval se je začelo v torek, 31. maja, v postojnski Vojašnici barona Andreja Čehovina. Začetnemu pregledu je sledil preizkus, s katerim so ocenjevalne skupine v vojašnici in na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna preverjale in ocenjevale bojne postopke tako poveljstva bojne skupine kot vseh ostalih ravni, vključno z namensko oblikovanimi moduli MotBBSk, poleg osnovnih manevrskih zmogljivosti motoriziranega bataljona tudi moduli usmerjanja združenih ognjev, bojnega inženirstva, zvez, protioklepnega delovanja, zračne obrambe, ognjene in logistične podpore, jedrske, radiološke, kemične in biološke zaščite ter obveščevalno-izvidniške zmogljivosti.
48-urno preverjanje usposobljenosti po seznamu bistvenih nalog je celotna MotBBSk uspešno opravila. S tem je MotBBSk Slovenske vojske bojno sposobna – ustvarila si je pogoje za prehod iz faze usposabljanja v fazo delovanja letos jeseni.

Besedilo: stotnica Barbara Hanžič Visinski
Fotografije: vojakinja Martina Podkrižnik, 1. brigada