Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.01.2011

1. brigada gostila predstavnike Civilne zaščite

V petek, 14. januarja, so pripadniki in pripadnice 1. brigade v Vojašnici Franca Rozmana Staneta v Ljubljani v okviru priprav poveljstva Lahke bataljonske bojne skupine (LBBSK) na računalniško podprto vajo Maribor 2011 že drugič gostili več kot 60 predstavnikov Civilne zaščite. Po prvem obisku, ki je potekal v začetku decembra preteklega leta v 670. poveljniško-logističnem bataljonu v Slovenski Bistrici, kjer so se seznanili z zmogljivostmi Slovenske vojske za delovanje v sistemu zaščite in reševanja, so se tokrat seznanili s sistemom vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski ter spoznali načine komuniciranja in prenosa podatkov na terenu.
 
Zbrane je najprej pozdravil namestnik poveljnika 1. brigade polkovnik Miha Škerbinc ter ob tem poudaril pomembnost zavedanja civilne komponente o zmožnostih in pripravljenosti Slovenske vojske za delovanje v sistemu zaščite in reševanja. Po uvodnih predavanjih o delu štaba in informacijskem sistemu poveljevanja in kontrole so si prisotni ogledali delo poveljstva LBBSK v teku štabnega procesa odločanja ter brezpilotna letala in premični radar, ki zagotavljajo posredovanje informacij s terena na poveljniško mesto v realnem času, kar omogoča bolj kakovostni proces dela in odločanja.

S tovrstnim povezovanjem, izmenjavo informacij in izkušenj ter krepitvijo odnosov med brigado in ostalimi enotami Slovenske vojske ter člani regijskih in občinskih štabov Civilne zaščite bo skupno sodelovanje v sistemu zaščite in reševanja v prihodnje še uspešnejše.

Foto: desetnik Cotič Robert, 1. BR

Na zbirnem mestu

Nagovor polkovnika Mihe Škerbinca

Delovna točka brezpilotna letala

V taktičnem operativnem centru

Posnetek poveljniškega mesta LBBSK z brezpilotnim letalom