Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Zračna obramba ter nadzor in kontrola zračnega prostora

Enote zračne obrambe spadajo v sile za bojno podporo in so namenjene zagotavljanju ognjene podpore in operativne podpore silam za bojevanje. Enote zračne obrambe Slovenske vojske spadajo v element aktivne zračne obrambe Republike Slovenije, ki se izvaja z bojnim delovanjem na nasprotnikova sredstva za napad iz zračnega prostora, da bi se odvrnila ali nevtralizirala njegova moč ali da bi se ga uničilo še preden opravi nalogo.

Nadzor in kontrola zračnega prostora spada v sile za podporo poveljevanja. Opravljajo nadzor in kontrolo zračnega prostora z radarskimi sistemi dolgega dosega 24/7 ter kratkega dosega v omejenem časovnem intervalu. Zagotavljajo prenos, združevanje in obdelavo radarskih podatkov, identifikacijo zrakoplovov, izdelavo ter posredovanje slike situacije v zračnem prostoru za nacionalne potrebe in v sklopu združene NATO zračne in raketne obrambe (NATINAMDS). Izvajajo kontrolo in bojno upravljanje oborožitvenih sistemov zračne obrambe pri delovanju na cilje v zračnem prostoru.

Raketni sistemi

Oborožitev

Kontrola in nadzor zračnega prostora

Radarski sistemi

Sistemi za poveljevanje in kontrolo

Nadzor zračnega prostora

Nadzor zračnega prostora

Vozila

Mobilni radarski sistem kratkega dosega