Vojaška policija

Vojaška policija skrbi za vojaški red in disciplino, varnost vojaškega prometa, preprečuje, preiskuje in odkriva kazniva dejanja v vojski, za katera je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let ter varuje objekte in okoliše, ki so posebnega pomena za obrambo.

Vojaška policija skrbi tudi za varovanje vojaških in civilnih oseb, vojaških delegacij, poveljstev in enot ter varnost vrhovnega poveljnika v vojnem stanju oziroma kadar se nahaja v vojaških poveljstvih, enotah ali zavodih ter drugih objektih, ki so posebnega pomena za obrambo.


Oprema

Daljnogledi:


Oborožitev

Puške:

Brzostrelke


Vozila

Motorna kolesa:

Osebna policijska vozila:

Specialna policijska vozila:

Bojna policijska vozila: