Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Oprema za JRKB obrambo

Premestljivi jedrski, radiološki, kemični in biološki analitični laboratoriji – PJRKBALAB

PJRKBALAB je namenjen za zbiranje, prevažanje in identifikacijo JRKB sumljivih materialov znotraj linije nadzora. Operativna potreba po vzorčenju in identifikaciji s forenzičnimi tehnikami se pojavi, kadar je treba nedvoumno potrditi ali zanikati sovražnikovo uporabo JRKB orožij, jedrskih, radioloških materij ali kemičnih, bioloških agensov.

PJRKBALAB sestavljajo:

  • element poveljevanja,
  • mobilni kemični laboratorij (KMOBLAB), s skupino za vzorčenje in identifikacijo kemičnih agensov (SKVIKA),
  • mobilni biološki laboratorij (BMOBLAB), s skupino za vzorčenje in identifikacijo bioloških agensov (SKVIBA),
  • mobilni radiološki laboratorij (RMOBLAB), s skupino za vzorčenje in identifikacijo radioaktivnih agensov (SKVIRA).

Zmožnosti PJRKBALAB:

  • z analizami identificirati prisotne kontaminante JRKB (tudi mešanih vzorcev), ki so posledica uporabe JRKB orožij ali dogodka oziroma ovreči sum o prisotnosti kontaminanta,
  • povezljivost v sistem JRKB opozarjanja in poročanja,
  • biološki laboratorij identificira biološki kontaminant v času 6 ur (visoka prioriteta) ter potrdi identifikacijo v času 24 ur od odkritja ali potrditve suma,
  • skupine za zbiranje vzorcev vzorčijo, varno ravnajo, transportirajo in hranijo vzorce RKB kontaminantov ali kontaminiranih vzorcev,
  • uničevanje neeksplodiranih JRKB sredstev in improviziranih eksplozivnih naprav JRKB.

PJRKBALAB je premestljiv tudi z zračnim transportom.