Lahka premična bolnišnica - ROLE 1

NAMEN

Zdravstvene enote 1. ravni medicinske oskrbe delujejo na bataljonskem nivoju in so povsem mobilne., z Osnovno nalogo zdravstvene enote 1. ravni je stabilizacija zdravstvenega stanja poškodovanega ali obolelega.

DELOVANJE

Zdravstvene enote 1. ravni medicinske oskrbe zagotavljajo primarno zdravstveno oskrbo s triažo, prvo pomoč in nujno in splošno medicinsko pomoč.

PROIZVAJALEC

 
Sestavljena je iz:

- sanitetni šotori