Mercedes Benz 2031 CJS 914

NAMEN

Letališče za nemoteno delovanje potrebuje vzletno pristajalno stez v optimalnih pogojih, kar pomeni brez snega, ledu ali tujkov na stezi.

DELOVANJE

Za čiščenje pristajalno vzletne steze je zadolženo večje število vozil, ki plužijo, posipavajo, sušijo ali preverjajo drsnost asfalta.

PROIZVAJALEC

Mercedes Benz, Nemčija
OSNOVNI PODATKI  
Posadka: 2
Dolžina: 8.650 mm
Širina: 2.500 mm
Višina: 3.760 mm
Motor: 205 kW
Največja masa: 18.500 kg
Oprema: metla, sušilni stroj