Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Mobilni laboratorij: Mobilni radiološki laboratorij

NAMEN

Mobilni radiološki laboratorij je namenjen za ukrepanje pri izrednih dogodkih, ki so posledica uporabe jedrskega orožja in neustreznega ravnanja pri uporabi radioaktivnih snovi.

DELOVANJE

Vzorec preko posebnih vrat vstopa v digestorij, kjer v okolju s podtlakom poteka priprava za analizo. V laboratorij z lastnim virom napajanja in z možnostjo priklopa na električno omrežje je vgrajena oprema za: pripravo vzorcev z radio-kemičnimi postopki, detekcijo radioaktivnih izotopov, merjenje naravne in umetne radioaktivnosti, merjenje skupne alfa in beta kontaminacije, detekcijo in analizo alfa, beta in gama sevanja.

PROIZVAJALEC

Iskra Pio, Slovenija
Mobilni kemijski laboratorij  je zabojnik z lastnim  s hidravlični sistem za dvig in spust zabojnika in  je prostorsko razdeljen na tri dele:
- strojnica
- tuširnica
- laboratorij z opremo za meritve